Kemiallinen analytiikka

Suomen ympäristökeskus (Syke) tarjoaa tärkeimmät ympäristöseurannoissa ja -tutkimuksissa tarvittavat kemialliset ja biologiset analyysipalvelut. Analyysipalvelumme on suunnattu pääasiassa erilaisiin yhteistyöhankkeisiin, mutta tarjoamme palveluita myös ulkoisille asiakkaille. Yksittäisten näytteiden analytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti.

Näytematriisit ovat pääasiassa erityyppisiä ympäristönäytteitä (mm. vesi, maa, sedimentti, liete, kala, kasvit, keräimet). Analyysejä on mahdollista muokata asiakkaan tarpeisiin soveltuviksi (esim. uudet matriisit).

Korkeatasoisen analytiikan tuottamiseksi laboratorion laitekantaan kuuluvat mm:

  • kaasukromatografi-massaspektrometrit (GC-FID/MS, GC-MS/MS)
  • nestekromatografi-massaspektrometrit (LC-MS/MS)
  • induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometrit (ICP-MS ja ICP-MS/MS)
  • röntgenfluoresenssispektrometri (TXRF)

Laboratorio osallistuu säännöllisesti kansallisiin ja kansainvälisiin laboratorioidenvälisiin vertailukokeisiin.

Useimmat laboratorion menetelmistä on akkreditoitu (SFS-EN ISO/IEC 17025, FINAS T003) ja samantasoista laadunvalvontaa sovelletaan muuhunkin analytiikkaan.

Lisätietoa analyysipalveluista:

Julkaistu 27.5.2021 klo 13.09, päivitetty 6.11.2023 klo 14.03
Aihealue:
Kohderyhmä: