Yleiskaavatietojen toimittaminen palveluun

Syken Yleiskaavapalvelun uudet tiedot saadaan kunnilta ja niiden konsulteilta sekä ELY-keskuksilta. Aineistojen kattavuuden ja ajantasaisuuden säilyttäminen edellyttää eri tahojen yhteistyötä. Edellä mainittujen toimijoiden apu on korvaamatonta, jotta saadaan luotettavaa tietoa kaavatilanteesta. 

On tärkeää, että kunnista toimitetaan yleiskaavat suoraan hyväksymisen jälkeen Yleiskaavapalvelun ylläpidosta vastaavaan Sykeen (osoite alla). Yleiskaavoista lähetettävät materiaalit ovat pdf-muodossa:

  • kaavakartta (sekä uudet kaavat että yleiskaavojen muutokset)
  • kaavamerkinnät ja -määräykset

Lisäksi kunnilta ja ELY-keskuksilta tarvitaan seuraavia tietoja kaava-aineiston käsittelyä varten:

  • kaavan nimi
  • päivämäärä, jolloin kunta on hyväksynyt kaavan
  • poikkeava oikeusvaikutteisuus, jos kyseessä on vain osittain oikeusvaikutteinen tai kokonaan ei-oikeusvaikutteinen
  • maininta teemakaavoista, jotka saattavat olla voimassa samalla alueella kuin muut yleiskaavat, esimerkiksi vaihekaava, strateginen tai maanalainen yleiskaava

Kaavat kerätään jo kunnanvaltuuston hyväksymispäivämäärien perusteella, joten vaikka ELY-keskus on tehnyt kaavasta oikaisukehotuksen tai siitä on valitettu, tulisi kaava-aineisto silti toimittaa. Muutoksenhausta tai kumoutumisesta yms. erityisestä prosessiin liittyvästä ja kaavan lainvoimaisuuteen vaikuttavasta on kuitenkin hyvä kertoa, jotta tietojen ylläpitäjä kirjaa siitä tiedon ja seuraa tilannetta kaavan osalta. Hallinto-oikeuksien ratkaisut valituksiin olisi ilmoitettava myös vanhojen valituskaavojen osalta, jotta aineistoon voidaan tehdä mahdolliset muutokset.

 

Yleiskaavojen toimitusosoite

Julkaistu 16.10.2019 klo 13.45, päivitetty 26.3.2024 klo 15.54
Kohderyhmä: