Yleiskaavapalvelu

Ajankohtaista

Yleiskaavapalvelun aineisto on ajantasaistettu 11.6. siten, että se vastaa kaavatilannetta maaliskuussa 2024. Sykeen toimitettuja kaavoja täydennetään palveluun seuraavan kerran lokakuussa, jolloin päivitetään kesäkuun -24 tilanne.

Yleiskaavapalvelussa on paikkatietoina yhdelmiä Suomen nykyisistä yleiskaavoista. Aineisto sisältää yleiskaavoista kaavatilanteen karttayhdelmät, hakemistokartat eri kaavojen keskeisimmillä ominaisuustiedoilla sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Em. aineistot kattavat maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoituksen vuodesta 2000 lähtien sekä vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat siltä osin kun ne eivät ole kumoutuneet. Kaava-aineisto kootaan jo kunnan hyväksymisvaiheessa (ja kuntien yhteisten yleiskaavojen tapauksessa vahvistusvaiheessa vuoden 2016 lakimuutokseen asti), joten oikaisukehotusten ja valitusprosessien keskeneräisyyden vuoksi kaikki uusimmat yleiskaava-alueet eivät ole lainvoimaisia.

Yleiskaavatiedot on kerätty kunnista ja konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoista. Yleiskaavapalvelun aineistoja voi käyttää WMS/WFS-rajapintapalveluna muissa sovelluksissa. Yleiskaavakoosteita päivitetään neljä kertaa vuodessa ja niiden käyttö on maksullista. Yleiskaavapalvelu siirtyi kokonaisuudessaan Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpidettäväksi vuoden 2021 alusta.

Lisätietoja käyttöönotosta löytyy Yleiskaavapalvelun käyttöehdot -sivulta.

Yleiskaavat tarjotaan WMS-palveluna (rasterikuva) ja hakemistokartta WFS-palveluna. Hakemistokartta kuvaa yleiskaavatilannetta ja sisältää keskeiset ominaisuustiedot kaavoista. Siihen on linkitetty myös kaavamerkinnät ja -määräykset pdf-tiedostoina. © Suomen ympäristökeskuksen Yleiskaavapalvelu, 30.10.2019
Julkaistu 1.6.2015 klo 15.47, päivitetty 28.3.2024 klo 14.59
Kohderyhmä: