Ruututietokannan opetusaineisto saatavilla

Uutinen 14.9.2021 klo 14.09

Ruututietokannan opetusaineisto on yleistetty useamman Ruututietokannan vuosiaineistoista. Opetusaineisto on tarkoitettu paikkatietomenetelmien opetukseen ja soveltuu kaikille opintoasteille. Opetusaineistossa tietoja on rajattu ja karkeistettu tietosuojan vuoksi. Opetusaineisto ei sovellu tilastollisiin selvityksiin tai tieteellisiin tutkimuksiin, eikä siitä tehtyjä selvityksiä tule julkaista.

Aineisto toimitetaan ruutukoossa 1km x 1km EUREF-FIN koordinaatistossa. (ETRS89-TM35FIN). Tiedot on suojattu, mikäli ruudussa on alle 10 tapausta.

Tietosisältö:

  • Asukasrakenne (12 muuttujaa)
  • Asukkaiden koulutusaste (7)
  • Talouksien koko ja elämänvaihe (9)
  • Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (4)
  • Rakennukset ja asuminen (8)
  • Työpaikat toimialoittain (4)
  • Asukkaiden pääasiallinen toiminta (8)

Tilaukset osoitteeseen: erityispalvelut@stat.fi


Kohderyhmä: