Alueidenkäytön vuosikatsaus 2021 julkaistu

Uutinen 22.2.2022 klo 9.48

Alueidenkäytön vuosikatsaus 2021 pureutuu taajamien kehitykseen. Katsaukseen on koottu tarinakartan muodossa tietoa ja indikaattoreita muun muassa kaavoituksesta, aluekehityksestä ja yhdyskuntarakenteen muutoksista.

Tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämästä Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä, josta löytyy monipuolisesti alueidenkäyttöön liittyviä paikka- ja tilastotietoja Suomesta.

Katsauksessa mm.

  • Työmatkojen keskipituus kääntyi laskuun ennen pandemia-aikaa.
  • Taajamien muuttoliikkeessä 2020 näkyy kaupungistuminen, mutta myös aiempaa tasapainoisempi aluekehitys.
  • Kaupungistumisaste nousi 73 prosenttiin ja taajamoitumisaste 86,6 prosenttiin vaikka kaupungistumiskehitys hiukan hidastui.
  • Kaavoitus jatkui viime vuosien tahtiin, edelliseen vuoteen verrattuna kaavoitettiin hieman enemmän asumiseen.
  • Kestävillä kulkumuodoilla kuljettavissa olevien työmatkojen osuus kääntyi monella kaupunkiseudulla kasvuun.
  • Reilu kolmannes suurimpien kaupunkiseutujen uudisrakentamisesta sijoittui metsäalueille.

Kohderyhmä: