Alueidenkäytön vuosikatsaus 2020 julkaistu

Uutinen 17.12.2020 klo 12.58

Miten kaupungistuminen etenee? Kehittyykö yhdyskuntarakenne suotuisasti kestävän liikenteen näkökulmasta? Se selviää, kun avaat Alueidenkäytön vuosikatsaus 2020 tarinakartan.

Alueidenkäytön vuosikatsaukseen on koottu tietoa ja indikaattoreita muun muassa kaavoituksesta, aluekehityksestä ja yhdyskuntarakenteen muutoksista.

Tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämästä Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä, josta löytyy monipuolisesti alueidenkäyttöön liittyviä paikka- ja tilastotietoja Suomesta.

Kooste on tarkoitus julkaista jatkossa kerran vuodessa. Katsaukset rakentuvat vuosittain päivitettävistä indikaattoreista ja yhdestä vaihtuvasta teemaosiosta.

Vuoden 2020 teemaosio käsittelee kestävää liikkumista ja sen edellytyksiä eri puolilla Suomea.


Kohderyhmä: