VESPA - Vesihuollon suunnittelun palvelupaketti

VESPAn tavoitteena on tukea kuntien haja-asutusalueiden maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteensovittamista. Palvelupaketti koostuu Liiteriin tallennetuista erillisistä karttatasoista ja tilastoaineistoista. Käyttäjä voi tuoda palvelupakettiin myös mitä tahansa muuta Liiterin sisältämää aineistoa esim. kaavoituksesta ja yhdyskuntarakenteesta. Käyttäjälle näkyvä sisältö saattaa vaihdella riippuen käyttäjän roolista Liiterissä. Sopimuskäyttäjille näkyvät kaikki aineistot tarkimmalla tasolla, muille käyttäjille saattaa esiintyä rajoitteita.

Kirjautuneena käyttäjänä VESPAan voi tuoda myös omia vesihuoltotietojaan, kuten vesihuollon toiminta-alueen, paikkatietona. Omia aineistoja voi tarkastella kartalla tai hyödyntää osana Liiterin tilastolaskentoja.

Merkittävimpinä uusina aineistoina VESPA tuo Liiteriin vesihuoltoverkoston potentiaalin ja 100 metrin viitevyöhykkeen vesistöihin. Potentiaalitarkastelu (vähäinen/kohtalainen/suuri) on muodostettu asiantuntija-analyysinä maaperän kaivettavuuden, asuinrakennusten tiheyden ja verkoston keskimääräisten rakentamiskustannusten perusteella. Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa tuotettu 100 metrin vyöhykeaineisto antaa suuntaa-antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamasta etäisyydestä, jolla on tiukemmat vaatimukset jätevedenkäsittelylle pohjavesialueiden lisäksi. On kuitenkin syytä muistaa, että nämä aineistot antavat vain viitteitä vesihuollon suunnitteluun, ja perustuvat tiettyihin laskennallisiin oletuksiin. Vesihuollon järjestämistä on pohdittava aina tapauskohtaisesti alueelliset tekijät (esim. ihmisten terveys, ympäristönsuojelu ja alueen kehitys) huomioon ottaen, ja tehdä tarvittavat tapauskohtaiset tarkastelut maastossa.

Palvelupaketti on kaikkien Liiteri-käyttäjien käytössä (lue lisää Liiterin käyttötavoista).

Lisätietoja

Liiterin käyttöohjeet

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa:

  • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi = alu_tuki]
Vesihuollon palvelupaketti, Vesihuollon palvelupaketti
Esimerkki palvelupaketista. Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.
Julkaistu 31.3.2017 klo 13.44, päivitetty 7.5.2024 klo 11.46
Kohderyhmä: