Mikä Liiteri?

Liiteri on Syken elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu. Se kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja paikkatietoja. Liiteri sisältää yli tuhat karttatasoa ja lähes 2 000 tilastoa sekä kuntien sähköisesti toimittamien asemakaavojen seurantalomakkeiden tietoja. Liiterissä käytössäsi olevan tietosisällön laajuus ja toiminnallisuudet vaihtelevat sen mukaan, käytätkö palvelua vieraana (rekisteröityneenä käyttäjänä kirjautuminen poistettu) vai maksullisesti sopimusasiakkaana (lue lisää, miten saat Liiterin käyttöösi). 

Alla on esitelty Liiteri-palvelun tietosisältöjä ja toimintoja yleisellä tasolla sekä palvelun kehityshistoriaa. Sopimusasiakkaalla käytössä olevaan laajaan tietosisältöön voit tutustua tarkemmin tästä esitteestä: Liiteri-esite sopimusasiakkaille (pdf)

Liiteriin on koottu useiden organisaatioiden ylläpitämiä tilasto- ja paikkatietoja

Liiterin tietosisältö koostuu Syken aineistojen lisäksi muiden organisaatioiden ylläpitämistä tilasto- ja paikkatietoaineistoista. Tiedontuottajia ovat muun muassa Tilastokeskus, Digi- ja väestötietovirasto, Maanmittauslaitos, Väylävirasto, Museovirasto, ELY-keskukset, kunnat, ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Geologian tutkimuskeskus. Liiteri-palvelussa on käytettävissä karttatasoja ja tilastoja useista eri aihepiireistä, kuten:

 • Kaavoitus
 • Kauppa ja palvelut
 • Kiertotalous
 • Kuntien ilmastopäästöt
 • Kulttuuriympäristö
 • Lajit ja luontotyypit
 • Luonnonvarat ja luonnonsuojelu
 • Liikkuminen ja liikenne
 • Maankäyttö, maanpeite ja maa-aineisten otto
 • Merialuesuunnittelu
 • Poronhoito
 • Rakennukset, kiinteistöt ja asuminen
 • Rakentamisen suunnitelmallisuus
 • Satelliitti- ja ilmakuvat
 • Tulvat, vesihuolto ja vesistöt
 • Saaristoalueet
 • Virkistys- ja viheralueet
 • Työpaikat ja työssäkäynti
 • Väestön kehitys
 • Yhdyskuntarakenne

Lisäksi useat Syken rakennetusta ympäristöstä Liiteriin tuottamat karttatasot ovat käytettävissä avoimelta rajapinnalta (sivuvalikon linkki Kansalliset paikkatietorajapinnat).

Liiterissä on monenlaisia kartta- ja tilastotoimintoja

Liiteri on selainpalvelu, jossa voit esimerkiksi tarkastella karttatasoja, hakea kohteita kartalta paikan tai osoitteen perusteella ja tulostaa erilaisia teemakarttoja. Lisäksi kirjautuneena käyttäjänä voit lisätä kartalle omia kohteita, puskurivyöhykkeitä ja tuoda palveluun omia tai avointen WMS-rajapintapalveluiden aineistoja. Voit myös tallentaa ja jakaa työtiloja, tai julkaista karttoja omalla verkkosivullasi.

Liiteri-palvelussa voit hakea ja laskea tilastoja erilaisille hallinnollisille alueille. Voit valita tilastoja eri pää- ja alateemoista tai yksittäisen tilaston sekä eri tilastovuosia. Lisäksi voit muokata tilastotaulukkoa, luoda diagrammeja ja teemakarttoja. 

Liiteriin on luotu karttatasoista ja tilastoista myös Palvelupaketteja, jotka kokoavat erilaisten teemojen aineistoja valmiisiin aloitusnäkymiin käytön helpottamiseksi.

Liiterin Asemakaavojen seurantalomakkeet -osiosta voit hakea asemakaavojen seurantalomakkeita ja kaavamerkintöjen selityksiä.

Liiteri-palvelun kehityshistoriaa

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri kehitettiin aiempien valtakunnallisten alueidenkäytön tietojärjestelmien tilalle, jotka olivat teknisesti vanhentuneita. Liiteri on korvannut ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan alueidenkäytön kokonaisuuden, johon kuuluivat Elinympäristön seuranta (ELYSE), Kaavoituksen seurannan tilasto (KATSE), Asemakaavojen seurantalomakkeiden selaus ja Yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR). Liiterin rinnalla käyttöön jäivät kuitenkin kaavoituksen seurannan tallennusjärjestelmät (GISALU, TYVI/Asemakaavan seurantalomake, Kaavoituksen seurannan Aineistopäivitys).

Alun perin Liiteri-palvelu on toteutettu osana Asumisen ja Rakentamisen ePalveluita valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-ohjelma). Palvelun teknisestä ylläpidosta ja tietosisällöstä vastaa Syke.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinta on muuttumassa 

Alueidenkäytön suunnitelmille ja rakentamisen tiedoille toteutetaan uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Valtakunnallinen järjestelmä rakennetaan osana Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja ympäristöministeriön Ryhti-hanketta vuosina 2020–2024. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuonna 2024, ja sen vastuuviranomainen on Syke.

Uuteen tietojärjestelmään toimitetaan tulevaisuudessa kaavat ja rakentamisen luvat tietomallimuodossa. Järjestelmä vähentää päällekkäistä työtä, koska jatkossa viranomaisten tarvitsee toimittaa tiedot valtiolle vain kerran.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei korvaa Liiteri-palvelua, vaan tuottaa jatkossa Liiterin hyödynnettäväksi kattavampia ja ajantasaisempia tietoja. Uutta tietojärjestelmää voisi kuvailla rakennetun ympäristön tietojen varastoksi. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmälle avataan tietojen katseluun tarkoitettu karttapalvelu, joka on ominaisuuksiltaan rajattu eikä vastaa analyysitarpeisiin, joihin taas Liiteri on tarkoitettu. Liiterin tieto- ja analyysipalvelu kokoaa yhteen lukuisia paikka- ja tilastotietoja sekä siellä on rakennetun ympäristön lisäksi lukuisiin muihin teemoihin liittyviä aineistoja.

 

Lisätietoja

Esittelydiat: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri (pdf)

Elinympäristön tietopalvelu Liiterin yleisesittelyvideo Liiterin YouTube-kanavalla

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa:

 • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi = alu_tuki]

 

Julkaistu 1.4.2019 klo 18.09, päivitetty 2.1.2024 klo 16.15
Kohderyhmä: