Liiterin käyttöohjeet

Liiterin käyttöohjetta päivitetään säännöllisesti.

Liiterin käyttöopastusvideoissa esitellään Liiterin toimintoja. Ohjevideot täydentävät toisiaan. Videot ovat katsottavissa YouTubessa:

Pysyvän rakennustunnuksen haku Liiteristä

Rakennukset löytyvät Liiteristä Karttatasot > Kaikki tasot > Rakennukset ja kiinteistöt > Valmiit rakennukset (RHR). Kartta pitää olla zoomattuna riittävän lähelle, jotta rakennukset piirtyvät. Kartan saa kohdennettua oikeaan paikkaan esimerkiksi käyttämällä Haku-työkalun osoitehakua. Rakennuksen ominaisuustiedot, mm. rakennustunnus, aukeavat, kun klikkaa rakennus-pistettä sinisestä palkista vasemmasta reunasta löytyvällä i-työkalulla. Rakennustiedot päivitetään kerran vuodessa keväällä.

Liiterin tilastojen ja YKR-aineistojakelun päivitysaikataulut

Aikataulut kuvaavat suunniteltuja päivitysaikoja. Päivitysten toteutuminen riippuu siitä, toimitetaanko lähtöaineistot Suomen ympäristökeskukselle ajallaan. Pääosa tilastoista päivitetään vuosittain ja kuvaa edellisen vuoden tilannetta. Osa tilastoista päivitetään harvemmin. Joitakin lähtötietoja päivitetään parin vuoden viiveellä (esim. autonomistustiedot, työpaikat ja työvoima, asuntokunnat), jolloin tilastot ja aineistojakelun tiedot kuvaavat muutaman vuoden takaista tilannetta.

Aluemuutosten huomiointi Liiterin tiedoissa

Liiterin aineistot ovat nykyisten hallintoalueiden mukaisia. Jokaisen vuodenvaihteen aluemuutokset toteutetaan Liiteriin yleensä niiden voimaantulovuoden helmikuussa. Karttatasoilla hallinnollisten alueiden muutokset päivittyvät eri aikataulussa riippuen tietolähteestä.Tilastot on laskettu nykyisten hallinnollisten rajojen mukaan koko aikasarjassa, lukuun ottamatta kuntien osa-alueliitoksista johtuvia poikkeuksia. Asemakaavojen seurantalomakkeet on samoin siirretty uuteen hallintojakoon lukuun ottamatta osa-alueliitoksia.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa:

  • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi = alu_tuki]
Julkaistu 29.9.2016 klo 10.23, päivitetty 16.5.2022 klo 14.20
Kohderyhmä: