Alueidenkäytön vuosikatsaus

Alueidenkäytön vuosikatsaukseen on koottu tietoa ja indikaattoreita muun muassa kaavoituksesta, aluekehityksestä ja yhdyskuntarakenteen muutoksista.

Tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämästä Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä, josta löytyy monipuolisesti alueidenkäyttöön liittyviä paikka- ja tilastotietoja Suomesta.

Kooste on tarkoitus julkaista jatkossa kerran vuodessa. Katsaukset rakentuvat vuosittain päivitettävistä indikaattoreista ja yhdestä vaihtuvasta teemaosiosta.

Vuoden 2023 teema käsittelee uusien asuntojen sijoittumista suhteessa asemakaava-alueeseen ja olemassa olevaan rakennuskantaan. Vuosittain seurattavat indikaattorit on päviitetty tuoreimmilla tiedoilla, jotka aineistostakohtaisesti koskevat joko vuotta 2023 tai 2022.

Vuoden 2022 teemana oli muutoksen suunnat. Katsauksessa esitetään pidemmän ajan muutoksia alue- ja yhdyskuntarakenteessa.  Nämä auttavat suhteuttamaan pandemia-ajan muutoksia. 

Vuoden 2021 teemana olivat taajamat ja niiden kehitys. Katsauksessa painottuvat pandemia-ajan muutokset, eli 2019-2020 tapahtunut kehitys.

Vuoden 2020 teemaosio käsitteli kestävää liikkumista ja sen edellytyksiä eri puolilla Suomea.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa:

  • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi = alu_tuki]
Julkaistu 25.11.2020 klo 14.42, päivitetty 9.4.2024 klo 11.56
Kohderyhmä: