Tietoa, dataa, palveluja

Tarjoamme tietoa ja palveluita poliittiseen päätöksentekoon, kestävälle elinkeino- ja yritystoiminnalle sekä tutkimuskumppaneille. Kansalaisille tarjoamme ajankohtaista tietoa ympäristöstä, välineitä oman ympäristöjalanjäljen arvioimiseen ja omien havaintojen välittämiseen esimerkiksi näiden verkkopalveluiden avulla: Vesi.fi, Järvi-meriwiki, Itämerilaskuri, Ilmastodieetti ja Ilmasto-opas.

Laatu- ja testauspalvelut

Syke on toiminut ympäristöalalle määrättynä kansallisena vertailulaboratoriona vuodesta 2001 lähtien. Laboratoriomme tarjoaa vertailumittauksia testaus- ja näytteenottotoimintaan. Asiantuntija- ja tutkimuspalvelumme kattavat ympäristömittaukset laaja-alaisesti sekä laboratoriossa että kentällä.

Avointa ympäristötietoa

Tarjoamme avoimia ympäristötietoja, joita voi hyödyntää ottamalla käyttöön paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja, ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja tai erilaisia rajapintapalveluita. Tarjoamme myös useita karttapalveluita, joiden avulla ympäristötietoihin on helppo tutustua. Esimerkkejä karttapalveluistamme ovat elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiteri, vesien ekologista ja kemiallista tilaa kuvaava Vesikartta ja tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuvien karttapalvelu Tarkka. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, kokoaa yhteen rakentamisen ja alueidenkäytön tiedot valtakunnallisesti.

Apua paikalliseen ja alueelliseen ympäristötyöhön

Syke tarjoaa tietoa, tukea ja viestintäpalveluja useissa kuntaverkostoissa kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi. Hiilineutraalisuomi.fi kokoaa yhteen ilmastonmuutoksen hillinnän etujoukon, mm. Hinku-kunnat ja Canemure-hankkeen toimijat. Materiaalitkiertoon.fi on kiertotalouden ja Circwaste-hankkeen näyteikkuna. FISU-kunnat ovat sitoutuneet yhteisiin resurssiviisaustavoitteisiin. Luontokadon estämiseksi toimii Luontokunta-verkosto. Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa vesistöjen kunnostamisesta. Kestävyysloikka.fi on ympäristötekojen tietopankki.

Tutkimusaluspalvelut

Aranda on nykyaikainen jäävahvistettu tutkimusalus, joka soveltuu monitieteelliseen, ympärivuotiseen merentutkimukseen. Hyvin varustettujen laboratoriotilojen ja tietojenkäsittelyjärjestelmän ansiosta näytteitä voidaan analysoida ja tuloksia käsitellä jo matkan aikana. Lähinnä Itämeren tutkimukseen suunniteltua alusta vuokrataan merentutkimukseen, mutta Aranda pystyy toimimaan kaikilla muillakin maailman merillä Atlantilta Antarktikselle.

Tulvakeskuksen tilannekuva- ja ennustepalvelu

Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Palveluita tarjotaan alueellisille viranomaisille sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille.

Hydrologiset palvelut

Hydrologiset palvelut tuottavat ajantasaista vesitilannetietoa koko Suomen alueelta. Tarjoamme tietoa tulvariskien hallintaan, vesistöalueiden säännöstelyyn, tulvaennusteisiin, hydrologiseen mallintamiseen, maankäytön suunnitteluun ja tutkimushankkeita varten. Palveluitamme ovat muun muassa hydrologisen havaintoverkon suunnittelupalvelu, vesienhoidon arviointipalvelu sekä Hydraulinen mallinnuspalvelu.

Kansainväliset palvelut

Meillä on vankka osaaminen paikallisen ympäristöhallinnon kehittämisessä. Siirtymätalous- ja kehitysmaissa olemme vahvistaneet maiden kapasiteettia esimerkiksi vesistöseurannassa, paikkatieto-osaamisessa ja  ympäristöviranomaisten laboratorio-osaamisessa.

Lupia jätesiirtoihin ja uhanalaisien lajien kauppaan

Ympäristölupia myöntävät pääosin aluehallintovirastot sekä kuntien ympäristöviranomaiset, mutta Suomen ympäristökeskus myöntää muutamia erityislupia: CITES-vienti- ja tuontiluvat sekä EU-todistukset uhanalaisille eläimille ja kasveille ja jätteiden kansainväliset siirrot.

Markkinavalvonta ja viranomaistehtävät

Käsittelemme Suomen ympäristökeskuksessa vaarallisimpien kemikaalien vienti-ilmoituksia, ja vastaamme EU-ympäristömerkin, liikennepolttoaineiden laadun, otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) markkinavalvonnasta. Vastaamme F-kaasujen raportoinnista Suomessa ja ODS-aineita ja F-kaasuja koskevista viranomaistehtävistä sekä tarjoamme niihin liittyvää tietoa ja neuvontaa.

Koulutuspalvelut

Järjestämme ympäristöön liittyviä erilaisia tilaisuuksia, seminaareja sekä koulutusta sidos- ja asiakasryhmille. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät seminaarit löytyvät hankkeiden omilta sivuilta.

 

Lisätietoja

palvelujohtaja
Heli Karjalainen
Suomen ympäristökeskus (Syke)
etunimi.sukunimi@syke.fi

 
Julkaistu 3.10.2017 klo 11.17, päivitetty 5.4.2024 klo 8.20