SYKE kokeilee - Havaitsijakokeilu syksy 2020

SYKE Tietokeskus kokeilee: Havaitsijakokeilu 2020 - tulvametsien etsintä

Kokeilun tarkoitus

SYKE Tietokeskus kehittää toimintaansa myös kokeilujen kautta. Eräänä vuoden 2020 kokeiluna testaamme kansalaishavainnointiin kehitettyjä uusia menetelmiä, ja tutustumme laajemmalla työntekijäryhmällä kyseisen tekniikan nykytilanteeseen. Käytämme SYKE omaa CitobsDB alustaa, jonka kautta erilaisista applikaatioista kerättävät havaintotiedot yhdistetään pistemäisiksi paikkatietohavainnoiksi vaikkapa satelliittihavaintoihin yhdistettäviksi. Erityisesti kokeillaan miten kerätyn tiedon arvoa voitaisiin mitata ja arvioida, esimerkiksi jos käytettävissä on tarkastettavien koealueiden paikkatietopolygonien aineisto.  Tarkoituksena on myös kokeilla miten eri havaitsijoiden panos saataisiin "pseudonyme" kentän kautta kerättyä - toimiiko havaitsijoille jaettujen tunnusten lista vai onko pseudonymisointi aina automatisoitava CitobsDB laajennetun Open311 rajapinnan toimintoja käyttävillä käyttöliittymillä. Käytännössä: Onko tällainen toiminto lisättävä tavanomaisesti käytössä olevaan Citobs Open311 Widget käyttöliittymään, jota kansalaishavainnot.fi sivulla yleisesti käytetään.

Kokeiltavat havainnot: Potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien maastotarkastukset

Kokeiluhavaintoja tehdään POTUT-hankkeessa toteutetulla potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien maastotarkastuslomakkeella: POTUT-Lomake

Tällä peruslomakkkeella saat näkyville myös alueet, joiden on tulkittu olevan potentiaalisimpia paikkoja joissa tulvametsiä ja metsäluhtia voi esiintyä. Olisi siis tarkoitus saada kerättyä useita riippumattomia havaintoja ovatko ne oikeasti sellaisia.

On toiveena, että samalla paikalla kävisi useampi ihminen, ja eri päivinä. Jos alueelta on jo havaintoja, sinun omat havaintosi ovat itse asiassa arvokkaampia, sillä näin voidaan nähdä oletteko samaa mieltä havaituista asioista.

Kokeilemme myös havaintojen arvon laskemista, joten jos merkitset sinulle pyydettäessä sähköpostilla annetun havaitsijatunnuksesi havaintoosi, voimme laskea kuinka arvokkaita havaintosi olivat.

Kartta toivotuista havaintopaikoista

Kartan avulla voit nähdä, mistä havaintoja erityisesti toivotaan.

Seurantakiinnostusdemopalvelun avulla voit nähdä missä juuri nyt on kiinnostavin havaintojentekopaikka. Valitettavasti palveluun ei saada vielä kiinnostavien alueiden rajauksia näkyville.

Havaitsijatunnus ja havaintokisa

Järjestelmään ei saa syöttää henkilötietoja! 

Jotta voit ilmoittaa tekemäsi havainnot omiksesi, tarvitset havaitsijatunnuksen lisättäväksi kenttään "Havaitsija-, ilmoittaja- tai havaintokertatunnus". 

Havaintokisa on käynnissä 7.-27.9.2020

Saat havaitsijatunnuksesi lsähköpostilla tästä alla olevasta linkistä

 

havaitsemaan@ymparisto.fi
Julkaistu 4.9.2020 klo 18.31, päivitetty 4.9.2020 klo 18.45

Kohderyhmä: