Erillisjulkaisut

tohtorit_iso.jpg Sata_sammalta Uusi luonnonvaratalous-kirjan kansi Uhanalaiset_kasvit_kork130px.jpg Ihminen_ja_ymparisto_kirja_kork130px.jpg

 

SYKEn väitöskirjoja vuosilta 1988-2013

Simo Riikonen,  Satu Turtiainen, Per Mickwitz, Kirsi Norros

SYKEn väitöskirjat ovat luoneet laajan ja monipuolisen ympäristötutkimuksen perinteen. Tämä julkaisu on katsaus SYKEn väitöskirjoihin ja niiden tekijöihin. Esittelyssä on yhteensä 104 väitöskirjaa, osa niistä SYKEn perustamista edeltäviltä vuosilta. Väitökset heijastelevat yhteiskunnallista kehitystä ja ympäristökysymyksiä eri aikakausina. Aiheet vaihtelevat perinteisistä ympäristöaiheista aina kestävään kulutukseen ja tuotantoon sekä ympäristöpolitiikkaan asti.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135523

Sata sammalta

Jukka Laine, Tapani Sallantaus, Kimmo Syrjänen, Harri Vasander

Sammallajit ovat usein hyviä kasvuympäristönsä kuvastajia, ja niitä käytetään opaskasveina suo- ja metsätyyppejä määritettäessä. Sata sammalta on laadukkaisiin värivalokuviin perustuva suo- ja metsäsammalten määritysopas. Kirjassa esitellään elinympäristöittäin yhteensä sata sammalta, jotka peittävät suomalaista maisemaa niin soilla kuin metsissäkin. Sammalkuvaukset ovat ytimekkäitä; vain maastossa paljain silmin sekä lupilla havaittavissa olevat tuntomerkit on esitelty.

Opas on tarkoitettu kaikille metsissä ja soilla liikkuville luontoihmisille, niin ammattilaisille kuin niille luontoharrastelijoille, joille lajien tunnistus antaa lisäarvoa luontokokemukselle. Kirja on erinomaisen kuvituksensa ansiosta mainio johdatus sammalten värikylläiseen ja – sananmukaisestikin - monimuotoiseen maailmaan.

Kirjan tekijöistä Jukka Laine on Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimuksen emeritusprofessori ja Harri Vasander Helsingin yliopiston suometsätieteen professori. Tapani Sallantaus ja Kimmo Syrjänen työskentelevät Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettiyksikössä.

Myynti: Kirja on Metsäkustannus Oy:n kustantama, hinta 29 euroa.

Uusi luonnonvaratalous: Onko biomassa avain kestävään kasvuun?

Uusi luonnonvaratalous tarkastelee biomassan käytön mahdollisuuksia, rajoituksia ja kestävyyttä eri näkökulmista. Erityisesti korostuu yhteiskunnan, talouden ja ympäristön vuorovaikutus. Riittääkö Suomessa biomassaa kaikkiin kaavailtuihin tarpeisiin, ja onko käyttö kestävää, jos se moninkertaistuu nykyisestä?

Myynti: Gaudeamus verkkokauppa

Suomen uhanalaiset kasvit -kirja on innostava tietopaketti kaikille luonnosta kiinnostuneille

Kirja auttaa tunnistamaan uhanalaisen kasvin yleisemmistä sukulaisistaan ja kertoo millaisesta elinympäristöstä lajia kannattaa etsiä. Monipuoliset levinneisyyskartat selventävät, missä päin maatamme kasvia tavataan. Kirjassa esitellään kaikki Suomen 197 uhanalaista kasvilajia, niiden uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkat sekä pohditaan keinoja lajien säilyttämiseksi. Lisää

Myynti: Kustannusosakeyhtiö Tammi

Ihminen ja ympäristö -tietoteoksessa huippuasiantuntijat ruotivat ihmisen toiminnan syitä ja seurauksia suhteessa luontoon

Kirja on valistunut kritiikki siitä, mikä on mennyt pieleen, ja mitä asialle voidaan tehdä. Kirjoittajien mielestä vielä ei ole liian myöhäistä. Teoksen aihepiirit ulottuvat eliölajien sukupuutoista ilmastonmuutokseen ja kulutuskulttuurista metsäluonnon suojeluun. Kirjan syntyä ovat tukeneet Koneen Säätiö, SYKE ja Helsingin yliopisto.

Myynti: Gaudeamus verkkokauppa

Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2010

Joka kymmenes Suomen laji on edelleen uhanalainen. Eniten uhanalaisia lajeja on metsissä ja perinneympäristöissä, mutta myös soiden, kallioiden, rantojen ja tunturipaljakoiden lajit taantuvat. Lisää

Myynti: Edita verkkokauppa

Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot

Johtaako ilmaston lämpeneminen peruuttamattomiin katastrofeihin? Millaisia muutoksia kiihdyttäviä yllätyksiä muhii merten uumenissa? Ympäristömuutoksiin liittyy erilaisia kynnysarvoja, joiden ylittymisen jälkeen paluu entiseen voi olla mahdotonta. Lisää

Myynti: Gaudeamus verkkokauppa

Ympäristöalan termejä yhdeksällä kielellä - Ympäristösanakirja EnDic verkossa

Verkkosanakirjan sisältö pohjautuu aiemmin painettuun EnDic 2004 ympäristösanakirjaan, jota täydennettiin ilmatieteellisellä sanakirjalla vuonna 2009. Sanakirja sisältää ympäristöalan termejä yhdeksällä kielellä: suomi, viro, englanti, ranska, saksa, ruotsi, latvia, liettua, venäjä.  Lisää

Veden kierto - Hydrologinen palvelu Suomessa 1908–2008

Suuri tulva koetteli Suomea vuonna 1899. Viranomaiset huolestuivat, komitea istui ja Suomen hydrologinen palvelu käynnistyi vuonna 1908. Sadassa veden kierron vuodessa paljon on tapahtunut, paljon on opittu. Suomen joissa on virrannut 11 biljoonaa kuutiometriä vettä, järvien vesi on vaihtunut keskimäärin lähes 50 kertaa. Lisää

Unohdetut ympäristöongelmat

Mitä on valosaaste ja miten se vaikuttaa ihmisiin ja luontoon? Millaisista hajuhaitoista Suomessa kärsitään? Onko kiire ympäristöongelma? Lisää

Myynti: Gaudeamus verkkokauppa

Sukupuuttojen sali / Salle des extinctions / Survival or extinction?

Taidekirja "Sukupuuttojen sali" esittelee sammuneita lajeja Sara Toivosen herkin piirroksin ja Terhi Ryttärin tekstein. Dinosaurusten, mammuttien ja sapelihammaskissojen jälkeen sukupuutto on kohdannut ja yhä uhkaa tuhansia tunnettuja ja vielä tieteelle kuvaamattomia, tuntemattomia eliölajeja. Lukumääristä kiistellään, mutta voidaan sanoa että eliökunta on tällä hetkellä keskellä  historiansa kuudetta sukupuuttoaaltoa. Lisää

Julkaistu 12.4.2013 klo 10.17, päivitetty 26.10.2020 klo 17.00
Kohderyhmä: