Paikkatietoaineistoja päivitetty 6.4.2021

Uutinen 6.4.2021 klo 16.38

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 6.4.2021.

Uusia aineistoja:

  • Virtavesien lohikalakannat
  • Soiden ojitustilanne
  • Ranta10 - Meret ja merisaaret

Päivittyneitä aineistoja:

  • VHS vesimuodostumat 2022 (alustava)

Vesiliikenteen rajoitusalueet -aineisto poistui Maasto- ja vesiliikennerajoitukset -latauspaketista, INSPIRE-tietotuotteesta sekä Alueiden hallinta ja rajoitukset 2 -INSPIRE-katselupalvelusta (WMS). Aineiston jakelusta vastaa tätä nykyä Väylävirasto.
SYKEn katselupalvelun nykyistä sisältöä voi tarkastella osoitteessa:
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities

Kaikki aineistopaketiti löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot -osiosta

Vesikasveja virtaavan veden alla
© Kuva: Milla Popova
 

Kohderyhmä: