Paikkatietoaineistoja päivitetty 29.3.2022

Uutinen 29.3.2022 klo 16.16

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 29.3.2022.

Uusi aineisto:

  • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2021

Päivittyneitä aineistoja:

  • Järvien rantaviiva 1:10 000
  • Natura 2000
  • VHS vesimuodostumat 2022 (alustava)

Kaikki aineistopaketiti löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot -osiosta.

Soidensuojelun täydennysehdotus on julkaistu rajapinnalla:
WMS: https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/SYKE/SYKE_SoidensuojelunTaydennysehdotus/MapServer/WMSServer?
ESRI Rest: https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_SoidensuojelunTaydennysehdotus/MapServer

VHS vesimuodostumat 2022 aineiston perusteella on täydennetty Pintavesien ekologisen tilan rajapintaa:
WMS: https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/SYKE/SYKE_PintavesienEkologinenTila/MapServer/WMSServer?
ESRI Rest: https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_PintavesienEkologinenTila/MapServer

© Kuva: Kai Widell

Kohderyhmä: