Paikkatietoaineistoja päivitetty 29.11.2022

Uutinen 30.11.2022 klo 8.32

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 29.11.2022.

Uusia aineistoja:

 • Asemakaavoitettu alue 2021
 • YKR Kaupunkiseudut 2021
 • Väylänvarsien vieraslajit ja arvokkaat elinympäristöt
 • Hiekkarantojen ominaisuudet
 • Itämeren luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 2018
 • Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 2018
 • Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 2018
 • Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 2018
 • Tunturiluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa 2018
 • NDVIn maksimi 2021
 • Puustoisuusluokat

Päivittyneitä aineistoja:

 • YKR Asutus 2021
 • YKR Taajamat 2021
 • Virtavesien lohikalakannat
 • Pohjavesialueet
 • Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet
 • Maisemanhoitoalueet
 • Natura2000
 • Havaitut tulva-alueet
 • Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat)
 • Uomaverkosto
 • Ranta10 järvet ja joet

Kaikki aineistopaketiti löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot -osiosta.

laajan avosuon poikki kulkevat pitkospuut
© Kuva: Riku Lumiaro

Kohderyhmä: