Paikkatietoaineistoja päivitetty 28.11.2023

Uutinen 28.11.2023 klo 16.28

Syken Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 28.11.2023.

Uusia aineistoja:

 • Rannikon avoimet dyynit
 • Lehtojensuojeluohjelman inventointiaineisto
 • Harmonisoitu Corine maanpeiteaikasarja muutostulkintaan
 • Asuinalueet 2022
 • Harva ja tiheä taajama 2022 (YKR)
 • Kaupunkiseudut 2022 (YKR)
 • Taajamat 2022 (YKR)
 • Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2022 (YKR)
 • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2022 (YKR)

Päivittyneitä aineistoja:

 • Kasvukaden alku havu- ja lehtimetsissä
 • Merenhoidon aluejako
 • Natura 2000
 • Pohjavesialueet
 • Serpentiinikalliot ja -kivikot
 • Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulvat
 • Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat
 • Väylänvarsien vieraslajit

Kaikki aineistopaketiti löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot -osiosta.

Uusia ja vanhoja aineistoja voi tarkastella myös paikkatietorajapinnoilta. Vanhat rajapintaosoitteemme ovat muuttuneet ja paljon uusia on julkaistu. Tunnistat uudet osoitteet https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver -alkuosasta. Vanhat rajapintaosoitteet lakkaavat toimimasta 16.1.2023.

Tutustu Syken rajapintoihin:

pieni puinen silta ja pitkospuut lehtimetsässä
© Kuva: Riku Lumiaro

Kohderyhmä: