Paikkatietoaineistoja päivitetty 27.9.2022

Uutinen 27.9.2022 klo 16.50

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 27.9.2022.

Uusia aineistoja:

  • Asuinalueet 2021
  • Harva ja tiheä taajama 2021
  • Taajamat (YKR) 2021
  • Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2021

Päivittyneitä aineistoja:

  • Siltojen korkeudet (geotiff-muotoon)
  • Purohelmi

Kaikki aineistopaketiti löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot -osiosta.

talojen kattoja kaupungissa
© Kuva: Kai Widell

Kohderyhmä: