Maanpeitteen seuranta

Maanpeitteen seuranta Suomessa

Suomen maanpeitettä ja sen muutoksia seurattiin Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) pitkään erilaisten hankkeiden yhteydessä. Suomessa maankäyttö- ja maanpeitetietoa kerätään ja ylläpidetään eri lähtökohdista ja menetelmillä useissa organisaatioissa.

Aineistot perustuvat tyypillisesti olemassa olevien rekisteri- tai paikkatietoaineistojen sekä kaukokartoituksella tuotettujen tietojen yhdistämiseen. Suurin osa maanpeiteseurannan aineistoista sisältää sekä maanpeitteen että maankäytön tietoja.

Yhteistä tietopohjaa kehitettiin maankäytön ja sen muutosten seurannalle ilmastotavoitteiden tukemiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tietotarpeita laajoilta sidosryhmiltä. Suomessa maankäyttö- ja maanpeitetietoa kerätään ja ylläpidetään eri lähtökohdista ja menetelmillä useissa organisaatioissa.

Syken, Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Ruokaviraston ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyönä selvitettiin mahdollisuuksia parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa. Hanke oli osa MMM:n rahoittamaa Hiilestä kiinni-hankekokonaisuutta. Hankkeen lähtökohtana ovat olleet sidosryhmiltä kerätyt tietotarpeet.

Hankkeessa toteutettiin useampi valtakunnallinen tietotuote neljään eri teemaan: metsät, suot ja kosteikot, maatalousalueet ja rakennettu maa. Tietotuotteet ovat pääosin avoimia ja ne julkaistaan organisaatioiden omissa avoimen datan palveluissa.

Euroopan unionin maanseurantaohjelma

Kuva Corine-aineistosta.

Suomen maanpeitettä ja sen muutoksia seurattiin osana yhteistä eurooppalaista maanpeiteseurantaa, jolloin tuotettiin aikasarja maanpeitteen muutoksesta kattaen vuodet 2000, 2006, 2012 ja 2018. Tämä tehdään erillisen muutostulkinnan avulla, jotta vältetään lähtöaineistojen laadun muutoksesta tulevat virheet.

Tuotanto on pääosin automatisoitu kaukokartoitusaineistoja ja paikkatietoaineistoja hyödyntämällä. Suomessa on avoimesti saatavilla paljon tarkkoja paikkatietoaineistoja, joista on hyötyä tulkinnan koostamisessa. Uusin tulkinta on Corine maanpeite 2018-rasteriaineisto, jonka resoluutio on 20 m. Corine-aineistojen käyttö Suomessa on ollut laajaa, se on kautta vuosien kuulunut ladatuimpien paikkatietoaineistojen kärkeen Syken avoimen tiedon palvelussa.

Julkaistu 28.6.2022 klo 15.05, päivitetty 8.6.2023 klo 13.40
Kohderyhmä: