Seurantatiedot

Ympäristön seuranta on säännöllistä ja pitkäaikaista tietojen keräämistä ympäristöstä, millä pyritään erottamaan ihmisen toimien aiheuttamat ympäristömuutokset luonnon omista mekanismeista.

Suomen ympäristökeskus (Syke) koordinoi ympäristöhallinnon valtakunnallista ympäristön seurantaa ja ympäristöministeriö ohjaa sitä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat alueellisesta ympäristön seurannasta ja velvoitetarkkailujen valvonnasta. Kaupunkien, kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailut tuottavat tietoa kuormitetusta ja muutetusta ympäristöstä.

Maanpeitteen seuranta

Vesi- ja meriseurannat

Luonnon monimuotoisuuden seuranta

Päästöjen seuranta

Yhdennetty seuranta

Rakennetun ympäristön seuranta

 

 

 

Julkaistu 12.9.2017 klo 12.11, päivitetty 5.4.2023 klo 14.00
Kohderyhmä: