Satelliittihavainnot

Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) seurataan satelliittiteknologian avulla ympäristön tilaa. Satelliittihavaintojen avulla seurataan Itämeren pintaleväkukintoja sekä Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa, sameutta, a-klorofyllipitoisuutta, näkösyvyyttä ja humuspitoisuutta. Lisäksi seurataan lumen peittämää alaa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopan alueilla ja järvien jääpeitettä Itämeren valuma-alueella. Erilaisia luonnonilmiöitä ja ympäristön muutoksia voi seurata myös tosivärikuvien avulla. Päivittäisiä aineistoja, kausikoosteita sekä aikasarjoja pääsee selaamaan Syken Tarkka-palvelussa. Suurin osa aineistoista on avointa dataa ja ne on saatavilla Syken satelliittihavaintojen rajapinnoilta. Lisätietoja aineistoista ja mm. Tarkkan käyttöohjeet löytyy Syken EOWikistä.

Ahvenanmaa ja Saaristomeri 18.8.2015 © Kuva: Syke. Alkuperäinen data: USGS/NASA Landsat Program. (Kuvasta aukeaa laajempi kartta Tarkka-palvelussa).

Satelliittiaineistot

Päivittäiset aineistot Tarkka-palvelussa metatieto

Koosteet Tarkka-palvelussa

Käyttölupa

Syken tarjoamat satelliittituotteet kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin.

Lähdemerkinnät

Aineistot ovat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) Paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmä -ryhmän sekä Geoinformatiikkatutkimusryhmän tuottamia. Satelliittikuvatulkinnat tehdään käyttäen useita NASAn, NOAAn ja EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-sarjan instrumentteja. Tällä hetkellä havainnointiin käytetään Sentinel-2 (ESA), Sentinel-3 (ESA), Landsat-8 (NASA) ja TERRA MODIS (NASA) -satelliitti-instrumentteja. Aiemmin ovat olleet käytössä myös NOAA-AVHRR (NOAA), AQUA/TERRA MODIS (NASA), ENVISAT MERIS (ESA), RADARSAT (CSA)  ja AMSR-E (NASA) -instrumentit. ENVISAT MERIS- sekä Sentinel-2 -kuvat on ladattu ESAn datapalvelimilta. Landsat-8 -kuvat ja osa AQUA MODIS -kuvista on ladattu NASAn arkistoista. Ilmatieteen laitos on vastaanottanut NOAA-AVHRR- ja AQUA/TERRA MODIS-kuvat. 

Suomen ympäristökeskus (Syke) on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. Tosivärikuvia hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja. Esimerkiksi Sentinel 2 -kuville "Alkuperäiset kuvat: ESA Copernicus Sentinel Data, Syke" tai Landsat 8 -kuville "Alkuperäiset kuvat: USGS/NASA Landsat Program, Syke". Tieteellisten julkaisujen viittauksia varten lisätietoja saa tukipalvelusta: ryhma@syke.fi [ryhma = eotuki].

 

Julkaistu 5.11.2015 klo 10.08, päivitetty 6.6.2024 klo 10.47
Kohderyhmä: