INSPIRE-direktiivin mukaiset latauspalvelut

INSPIRE-direktiivi on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri helpottamaan paikkatietoaineistojen yhteiskäyttöä. Paikkatietoinfrastruktuuri yhteisine tietomalleineen mahdollistaa jäsenmaiden julkishallinnon paikkatietoaineistojen jakamisen ja käytön esimerkiksi päätöksen teon tukena sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) paikkatietoaineistojen INSPIRE-latauspalvelut on toteutettu INSPIRE-direktiivin teknisen ohjeistuksen mukaisina Atom-syötteinä (Technical Guidance for INSPIRE Download Services 3.1). Atom-syötteet ovat XML-muotoisia tiedostoja, jotka sisältävät viittaukset sekä ladattaviin aineistopaketteihin että niiden metatietokuvauksiin.

Syken INSPIRE-direktiivin liitteisiin I, II ja III kuuluviksi ilmoitetut aineistot ovat ladattavissa sekä INSPIRE-tietotuotekuvausten mukaisina GML-tiedostoina että Esri Shapefile - ja TIFF-formaateissa. Viimeksi mainitut eivät ole INSPIRE-tietotuotekuvausten mukaisia, mutta ne ovat toistaiseksi INSPIRE-tietomuotoja laajemmin tuettuja monissa sovellusohjelmistoissa. INSPIRE-direktiivin piirissä olevat rasteriaineistot ovat ladattavissa WCS-palvelusta.

INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietoaineistoja on saatavilla monista eri aihepiireistä  © JRC.

Atom-syöte INSPIRE-tietotuotteille
http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/INSPIREAtom/inspireatomgml.xml

WCS-palvelut
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_lc/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_oi/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_nzr/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Atom-syöte Shapefile- ja TIFF-muotoisille aineistoille
http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/atom/inspireatom.xml

Julkaistu 20.4.2023 klo 8.35, päivitetty 19.4.2023 klo 12.34
Kohderyhmä: