Käyttölupa ja vastuut

Avoimen tietoaineiston käyttölupa

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) avointen aineistojen käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan: Lisenssinantajan nimi ja aineiston nimi.

Esimerkki: Pohjavesialueet / Lähde: Syke, ELY-keskukset.

Aineistokohtainen lähdemerkintä on kuvattu kunkin aineiston metatiedoissa.

Muiden aineistojen käyttöehdot

Joihinkin Syken jakamiin aineistoihin sovelletaan eri käyttöehtoja. Avoimen tietoaineiston käyttöluvasta poikkeavat käyttöehdot on kuvattu kunkin järjestelmän ja rajapinnan yhteydessä ja aineistojen metatiedoissa.

Vastuuehdot

Suomen ympäristökeskus pyrkii tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa keskeytyksettä. Käyttäjä käyttää palvelua ja sen sisältämiä tietoja omalla vastuullaan eikä Syke vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, aineiston sisällön muuttamisesta tai järjestelmän ylläpidon lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.

Julkaistu 4.3.2016 klo 13.07, päivitetty 10.10.2023 klo 12.05
Kohderyhmä: