Satelliittihavaintojen rajapinnat

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) satelliittihavainnoista tehtyjä tuotteita voi selata Tarkka-palvelussa. Lisätietoja aineistoista saa sähköpostiosoitteesta ryhmä@syke.fi (ryhmä=eotuki). Tuotteiden WMS-rajapinnat löytyvät osoitteesta

https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

Rajapintojen GetCapabilities-dokumentti.

Aikasarja-aineistot

Aikasarjarajapinnoille WMS-kutsuun on lisättävä halutun tuotteen päivämäärä ”time”-attribuuttina, esim. time=2019-06-01

Tuote WMS-taso Esikatselu Metatieto
Itämeren pintalämpötila (1000 m) eo:EO_SST WMS metatieto
Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötila (100m) eo:EO_HR_WQ_LC8_SST WMS metatieto
Lumen peittämä alue eo:EO_FSC WMS metatieto
Pohjois-Euroopan järvijää
Pohjoisen pallonpuoliskon järvijää NH
eo:EO_LIE
eo:EO_MR_SLSTR_LIE-NH
WMS
WMS
metatieto
metatieto
Pintalevätulkinta (300 m) eo:EO_MR_OLCI_ALGAE WMS metatieto
Pintalevätulkinta (60 m) eo:EO_HR_WQ_S2_ALGAE
eo:EO_HR_WQ_LC8_ALGAE
WMS
WMS
metatieto
metatieto
Sameus eo:MER_FSG_L3_rp2017_turb
eo:EO_HR_WQ_S2_TURB
eo:EO_HR_WQ_LC8_TURB
WMS
WMS
WMS
metatieto
metatieto
metatieto
a-klorofylli eo:MER_FSG_L3_rp2017_chla WMS metatieto
Humus eo:EO_HR_WQ_S2_CDOM
eo:EO_HR_WQ_LC8_CDOM
WMS
WMS
metatieto
metatieto
Näkösyvyys eo:EO_HR_WQ_S2_SDT
eo:EO_HR_WQ_LC8_SDT
WMS
WMS
metatieto
metatieto

Koosteaineistot

Tuote WMS-taso Esikatselu Metatieto
Pintalevän kausikoosteet 2003 - 2011 (MERIS) layer=eo:EO_SEASONAL_ALGAE&time=[VUOSI] WMS time=2005 metatieto
Pintalevän kausikoosteet 2012 - 2016 (MODIS) layer=eo:EO_SEASONAL_ALGAE&time=[VUOSI] WMS time=2015 metatieto
Pintalevän kausikoosteet 2017 - 2019 (S3 OLCI) layer=eo:EO_SEASONAL_ALGAE&time=[VUOSI] WMS time=2018 metatieto
Pintalevän kausikoosteet 2020- (S3 OLCI& S2 MSI& LC8/9 OLI) layer=eo:EO_SEASONAL_ALGAE&time=[VUOSI] WMS time=2023 metatieto
Klorofyllin vuosittainen geometrinen keskiarvo 2003 - 2011 eo:MER_FSG_CHLA_geomean_yearly_assper_[VUOSI] WMS metatieto
Sameuden kausikoosteet 2015 - eo:EO_HR_WQ_S2_opensea-lakes-[VUOSI]0601-[VUOSI]0930_coast-[VUOSI]0701-[VUOSI]0907_turb-p50_m WMS metatieto
Jokien vaikutusalueet vuosittain 2003 - 2011 eo:RIA_turbidity_maximum_BS_[VUOSI]_weeks_12-22_classified_gs WMS  
Jokienvaikutusalueet yhdistemä 2003 - 2011 eo:RIA_turbidity_maximum_BS_weeks_12-22_years_2003-2011_classified_gs WMS  

Maanpeitteen ja kasvillisuuden satelliittihavaintojen rajapinnat

https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo_hr_land/wms

Tuote WMS-taso Esikatselu
Tosivärikooste vuosilta 1985*, 1990**, 1995*** eo_hr_land:EO_HR_LAND_TM_[VUOSI]_b123457 WMS

*) Vuosikooste 1985 (2.6.1984 - 16.7.1987)
**) Vuosikooste 1990 (8.6.1988 - 23.8.1992)
***) Vuosikooste 1995 (25.6.1993 - 3.9.1997)

Tuote WMS GetCapabilities
Kasvukauden alkua havumetsissä https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kasvukaudenalkuhavumetsissa/wms https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kasvukaudenalkuhavumetsissa/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities
Kasvukauden alkua lehtimetsissä https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kasvukaudenalkulehtimetsissa/wms https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kasvukaudenalkulehtimetsissa/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Julkaistuja kasvillisuusaineistoja voi selata Syken Vegetation Phenology 2001-2022 (ArcGisOnline)-karttasovelluksessa.

Syken aineistot ulkopuolisilla rajapinnoilla

Sykessä tuotettuja indeksitulkintoja julkaistaan Ilmatieteen laitoksen rajapinnoilla. Rajapinnat löytyvät WMS-palvelusta osoitteesta

https://data.nsdc.fmi.fi/geoserver/wms

Näille rajapinnoille WMS-kutsuun on lisättävä halutun tuotteen päivämäärä ”time”-attribuuttina, esim. time=2019-06-30

Tuote WMS-taso Esikatselu Metatieto
Kasvillisuusindeksi (NDVI) PTA:s2m_ndvi WMS metatieto
Rakennetun maan indeksi (NDBI) PTA:s2m_ndbi WMS metatieto
Kosteusindeksi (NDMI) PTA:s2m_ndmi WMS metatieto
Lumi-indeksi (NDSI) PTA:s2m_ndsi WMS metatieto
Maanmuokkausindeksi (NDTI) PTA:s2m_ndti WMS metatieto
Julkaistu 7.10.2019 klo 17.20, päivitetty 16.4.2024 klo 15.51
Kohderyhmä: