Metatietopalvelun rajapinta

Metatietopalvelun rajapinta

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) metatietopalvelusta voi hakea tietoa ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoista, tietojärjestelmistä, tutkimuksen aineistoista, ympäristöraportointiin liittyvistä aineistoista sekä rajapintapalveluista ja karttapalveluista. Palvelusta löytyy tietoja myös muiden tiedontuottajien aineistoista, jotka ovat Syken ja muun ympäristöhallinnon käytössä.

Metatietopalvelu on toteutettu CKAN-ohjelmistolla ja on käytettävissä myös API-rajapinnan kautta. Alla muutamia esimerkkikutsuja rajapintaan. Lisätietoa API-rajapinnan käytöstä löytyy käyttöohjeista.

CKAN-rajapinnan listaus metatiedoista
https://ckan.ymparisto.fi/api/3/action/package_list

CKAN API-rajapinnan esimerkkikyselyjä

Esimerkkikutsu: haetaan metatietoja, joissa mainitaan sana ”boreal”
https://ckan.ymparisto.fi/api/3/action/package_search?q=boreal

Esimerkkikutsu: haetaan metatietoja, joiden otsikossa on jollain muotoa mukana sana ”sedimentti”
https://ckan.ymparisto.fi/api/3/action/package_search?q=title:*sedimentti*

CSW-rajapinta

Syken metatietoja voi hakea myös CSW-rajapinnasta, joka on toteutettu OGC:n CSW-rajapintastandardiversion 2.0.2 mukaisesti. CSW-rajapinta tarjoaa paikkatietoaineistojen metatiedot INSPIRE-ohjeistuksen (TG 2.0) mukaisesti. Kaikki palvelun metatiedot eivät noudata täsmällisesti INSPIRE-ohjeistusta.

CSW-rajapinnan sisällysluettelo
https://metasiirto.ymparisto.fi:8443/geoportal/csw?request=GetCapabilities&service=CSW

CSW-rajapinnan esimerkkikyselyjä

Esimerkkikutsu: yksittäinen metatieto
https://metasiirto.ymparisto.fi:8443/geoportal/csw?request=GetRecordById&service=CSW&id=%7B[ID]%7D&elementSetName=full&resultType=results&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd
[ID] on metatiedon yksilöivä tunniste palvelussa (esim. 8F45F7BF-669F-4434-A8DB-8E686933F6FF)

Esimerkkikutsu: 10 ensimmäistä metatietoa
https://metasiirto.ymparisto.fi:8443/geoportal/csw?request=GetRecords&service=CSW&resultType=results&startPosition=1&maxRecords=10&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd

 

Julkaistu 16.9.2020 klo 8.42, päivitetty 9.1.2023 klo 13.20
Kohderyhmä: