Kansalliset paikkatietorajapinnat

Kansallisilla yleisillä paikkatietorajapinnoilla tarkoitetaan tässä valtakunnan laajuisia Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämiä ympäristöpaikkatietojen rajapintoja, joiden sisältö on suunniteltu kotimaisia käyttötarpeita varten. Kansalliset paikkatietorajapinnat ovat WMS-katselurajapintoja. Useimmista palveluista on julkaistu myös WFS- tai WCS-latausrajapinta. Koordinaatisto näille aineistoille on ETRS-TM35FIN. WCS-latausrajapintaa suositellaan käytettäväksi selaimessa, ei paikkatieto-ohjelmassa. Alla esimerkkikutsu pienelle palaselle Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla -aineistoa, kunkin ladattavan tason coverageId-parametrin voi tarkistaa palvelun GetCapabilities-kutsusta:
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maanpeitesuotkosteikot/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Maanpeite_soilla_ja_rantakosteikoilla&SUBSET=N(6807444.064,6821620.492)&SUBSET=E(311934.623,326191.537)&subsettingcrs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&format=image/tiff

WFS-palvelujen sovelluskäyttöä varten suosittelemme ottamaan käyttöön sovelluskohtaisen yksilöivän tunnisteen, jonka saa pyytämällä Syken gistuesta gistuki[ät]syke.fi. Pyytämällä tunnisteen hyväksyt, että yhteystietosi tallennetaan Syken tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuojailmoitus.

Syken kansalliset rajapinnat päivittyvät muuttuvien aineistojen osalta paikkatietoaineistojen päivitysten yhteydessä. Päivityksiä on neljä kertaa vuodessa. 

Syke korvaa vuoden 2023 aikana ArcGIS Serverillä julkaistut rajapintansa GeoServerillä julkaistuilla. Ajantasaiset osoitteet kullekin kansalliselle palvelulle löytyvät tältä sivulta. Vanhoissa https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis -alkuisissa osoitteissa olevat rajapintapalvelut toimivat vuoden 2023 loppuun.

Yleiset rajapinnat

Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_purohelmi/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_purohelmi/wfs

Geologiset muodostumat
Palvelu sisältää valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat, kivikot sekä tuuli- ja rantakerrostumat. 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_geologisetmuodostumat/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_geologisetmuodostumat/wfs

Hajajätevesien YSL:n mukaiset viitteelliset ranta-alueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_hajajatevesienyslmukaisetrantaalueet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_hajajatevesienyslmukaisetrantaalueet/wfs

Hiekkarantojen ominaisuudet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_hiekkarantojenominaisuudet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_hiekkarantojenominaisuudet/wfs

Kansalliset kaupunkipuistot
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kaupunkipuistot/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kaupunkipuistot/wfs

Kasvihuonekaasupäästöt maanpeitteen mukaan
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_khkmaanpeite/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_khkmaanpeite/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Kasvukauden alku metsissä
Palvelut kuvaavat kasvukauden alkua havu- ja lehtimetsissä.
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kasvukaudenalkuhavumetsissa/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kasvukaudenalkuhavumetsissa/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kasvukaudenalkulehtimetsissa/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_kasvukaudenalkulehtimetsissa/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Korkeusmallin uomakorjaus
Palvelu sisältää 2m korkeusmallin uomakorjaukset tierumpujen osalta.
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_korkeusmallinuomakorjaus/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_korkeusmallinuomakorjaus/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Lehtojensuojeluohjelman inventointialueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_lehtojensuojeluohjinvaineisto/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_lehtojensuojeluohjinvaineisto/wfs

Liikennealueiden riskiluokitus
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_liikennealueidenriskiluokitus/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_liikennealueidenriskiluokitus/wfs

Lunnonsuojeluohjelma-alueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_luonnonsuojeluohjelma_alueet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_luonnonsuojeluohjelma_alueet/wfs

Luotauspisteet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_luotauspisteet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_luotauspisteet/wfs

Maa-ainesten ottoluvat
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maa_ainestenottoluvat/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maa_ainestenottoluvat/wfs

Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maanpeitesuotkosteikot/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maanpeitesuotkosteikot/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Maatalousmaa
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maatalousmaa/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maatalousmaa/wfs

Maisemanhoitoalueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maisemanhoitoalueet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maisemanhoitoalueet/wfs

Merenhoidon aluejako
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_merenhoidonaluejako/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_merenhoidonaluejako/wfs

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet (Zonation)
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_monimuotoisuudelletarkeatmetsaalueetzonation/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_monimuotoisuudelletarkeatmetsaalueetzonation/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Pintavesimuodostumien ekologinen tila
Aineisto kuvaa vesipuitedirektiivin mukaisten pintavesimuodostumien ekologista tilaa. 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_pintavesienekologinentila/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_pintavesienekologinentila/wfs

Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat
Palvelu sisältää tulvametsän tai metsäluhdan esiintymisen todennäköisyyden vuosina 2021 ja 2023.
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_potentiaalisettulvametsat/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_potentiaalisettulvametsat/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_potentiaalisettulvametsat/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Puustoisuusluokat
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_puustoisuusluokat/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_puustoisuusluokat/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Rakennussuojelukohteet (ELY)
Palvelu sisältää ELY-keskusten tallentamat rakennussuojelukohteet.
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_rakennussuojelukohteet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_rakennussuojelukohteet/wfs

Rannikon avoimet dyynit
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_rannikonavoimetdyynit/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_rannikonavoimetdyynit/wfs

Rantaviiva (Ranta10)
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_rantaviiva/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_rantaviiva/wfs

Scalgo maanpeite
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maanpeitescalgo/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_maanpeitescalgo/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Serpentiinikalliot ja -kivikot
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_serpentiinikalliotkivikot/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_serpentiinikalliotkivikot/wfs

Siltojen kansien korkeudet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_siltojenkorkeus/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_siltojenkorkeus/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Soidensuojelun täydennysehdotus
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_soidensuojeluntaydennysehdotus/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_soidensuojeluntaydennysehdotus/wfs

Soiden ojitustilanne
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_soidenojitustilanne/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_soidenojitustilanne/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Tunturialueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_tunturialue/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_tunturialue/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Turvetuotantoalueet ja niiden jälkikäyttö
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_turvetuotantoalueetjajalkikaytto/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_turvetuotantoalueetjajalkikaytto/wfs

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_arvokkaatmaisemaalueet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_arvokkaatmaisemaalueet/wfs

Valuma-aluejako 1990
Palvelu sisältää vuoden 1990 valuma-aluejaon. Uusi valuma-aluejako on tarjolla inspire_hy-rajapinnalta.
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_valumaaluejako1990/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_valumaaluejako1990/wfs

Virtavesien lohikalakannat
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_virtavesienlohikalakannat/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_virtavesienlohikalakannat/wfs

Väylänvarsien vieraslajit ja tärkeät elinympäristöt
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_vierasvayla/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_vierasvayla/wfs

Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet
Näissä palveluissa on aiempien vuosien meluselvitykset, uusin aineisto julkaistu inspire_hh -palvelussa.
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_euymparistomeludirektiivi2017/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_euymparistomeludirektiivi2017/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_euymparistomeludirektiivi2012/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_euymparistomeludirektiivi2012/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_euymparistomeludirektiivi2007/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/syke_euymparistomeludirektiivi2007/wfs

Muut rajapinnat

Karttapalveluiden ja projektien rajapinnat on luotu tiettyä tarkoitusta varten. Ne voivat muuttua projektien tarpeiden ja resurssien puitteissa.

Lyijyhaulikieltoalueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/lyijyhaulikieltoalueet/wms

Muut valtion suojelukohteet
Palvelu sisältää luonnonmuistomerkit, valtion retkeilyalueet sekä valtion muut suojelualueet.
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/muusuojelu/wms

Rakennetun ympäristön aineistot (Liiteri)
Palvelu sisältää useita rakennettua ympäristöä kuvaavia rajapintoja kuten asuinalueet, taajamat, kaupan alueet, kaupunki-maaseutuluokituksen ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet.
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_asemakaavoitettualue/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_asemakaavoitettualue/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_asuinalueet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_asuinalueet/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_etaisyysvyohykkeet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_etaisyysvyohykkeet/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_harvatiheataajama/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_harvatiheataajama/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_kaupunkimaaseutuluokitus/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_kaupunkimaaseutuluokitus/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_kaupunkiseudut/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_kaupunkiseudut/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_keskustakaupanalueet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_keskustakaupanalueet/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_kylatpienkylat/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_kylatpienkylat/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_porot/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_porot/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_porot/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_saaristoluokitus/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_saaristoluokitus/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_taajamat/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_taajamat/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_vihervirkistys/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_vihervirkistys/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_yhdyskuntarakenteenvyohykkeet/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/liiteri_yhdyskuntarakenteenvyohykkeet/wfs

Tulvariski- ja tulvavaara-alueet
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Tulva

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/velmukartta/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/velmulajidata/wms


WSFS-Vemala kuormitustiedot
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/vemalaAvoin/wms

Ylä-Lapin luontotyypit
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/ylalapin_luontotyypit/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/ylalapin_luontotyypit/wfs
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/ylalapin_luontotyypit/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Ympäristötietojärjestelmien paikkatietorajapinnat
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/kasviplankton/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/kertyma/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/koekalastus/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/maaperantila/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/pintavedenlaatu/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/pohjaelain/wms
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/vesistotyo/wms
  

Julkaistu 28.5.2024 klo 16.05, päivitetty 3.6.2024 klo 12.37
Kohderyhmä: