INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapinnat

INSPIRE-direktiivi (2007/2/ EY) ja paikkatietolaki (421/2009) ja -asetus (725/2009) määrittelevät aineistoja ja palveluja koskevat standardit.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) INSPIRE-direktiivin liitteisiin I, II ja III kuuluviksi ilmoitetut aineistojen katselu- ja latauspalvelut on toteutettu Technical Guidance for INSPIRE Download Services 3.1-dokumentin mukaisesti.

Palvelut ja niiden käyttämät aineistot on Syken Metatietopalvelun lisäksi kuvattu INSPIRE-direktiivin mukaisesti kansalliseen paikkatietohakemistoon.

INSPIRE Katselupalvelut

INSPIRE-katselupalvelut on tarkoitettu WMS-standardia (Web Map Service) tukevien sovellusten käyttöön. Palvelujen toimivuutta seurataan vasteaikojen sekä palvelun pystyssä pysymisen osalta.

 
Palvelu Palvelun tila

Valuma-aluejako ja uomaverkosto

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Hydrografia/MapServer/WMSServer

Luonnonsuojelualueet, Natura2000 ja Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_SuojellutAlueet/MapServer/WMSServer

Järvien syvyysaineistot

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Korkeus/MapServer/WMSServer

Pohjavesialueet

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGis/services/INSPIRE/SYKE_Geologia/MapServer/WMSServer

Corine Land Cover -aineistot

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Maanpeite/MapServer/WMSServer

Image-mosaiikit

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Ortoilmakuvat/MapServer/WMSServer

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat (2. suunnittelukausi) ja vesienhoitoalueet

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset1/MapServer/WMSServer

Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2/MapServer/WMSServer

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja suokasvillisuusvyöhykkeet

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_EliomaantieteellisetAlueet/MapServer/WMSServer

Tulvariskialueet ja tulvavaaravyöhykkeet

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet/MapServer/WMSServer

Hydrologiset havaintopaikat, vesienhoitoalueiden pintavesien seurantapaikat ja vesienhoitoalueiden pohjavesien seurantapaikat

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta/MapServer/WMSServer

Lajien levinneisyyden raportointiaineisto 2019

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys1/MapServer/WmsServer

Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2019

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys2/MapServer/WmsServer

Luontotyyppien levinneisyyden raportointiaineisto 2019

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_ElinymparistotJaBiotoopit/MapServer/WmsServer

EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_TuotantoJaTeollisuuslaitokset/MapServer/WMSServer

Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_YleishyodyllisetPalvelut1/MapServer/WMSServer/MapServer/WmsServer

Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_YleishyodyllisetPalvelut1/MapServer/WMSServer/MapServer/WmsServer

Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_VaestonTerveysJaTurvallisuus/MapServer/WmsServer

Meristrategiadirektiivin mukaiset alueet ja havaintopaikat

 

 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset3/MapServer/WmsServer

 

 

Julkaistu 27.9.2021 klo 15.21, päivitetty 9.1.2023 klo 13.12
Kohderyhmä: