INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapinnat

INSPIRE-direktiivi (2007/2/ EY) ja paikkatietolaki (421/2009) ja -asetus (725/2009) määrittelevät aineistoja ja palveluja koskevat standardit.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) INSPIRE-direktiivin liitteisiin I, II ja III kuuluviksi ilmoitetut aineistojen katselu- ja latauspalvelut on toteutettu Technical Guidance for INSPIRE Download Services 3.1-dokumentin mukaisesti.

Palvelut ja niiden käyttämät aineistot on Syken Metatietopalvelun lisäksi kuvattu INSPIRE-direktiivin mukaisesti kansalliseen paikkatietohakemistoon.

Syke korvaa vuoden 2023 aikana ArcGIS Serverillä julkaistut rajapintansa GeoServerillä julkaistuilla. Ajantasaiset osoitteet kullekin INSPIRE-palvelulle löytyvät tältä sivulta. Vanhoissa https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis -alkuisissa osoitteissa olevat rajapintapalvelut toimivat vuoden 2023 loppuun.

INSPIRE Katselupalvelut

INSPIRE-katselupalvelut on tarkoitettu WMS-standardia (Web Map Service) tukevien sovellusten käyttöön. Palvelujen toimivuutta seurataan vasteaikojen sekä palvelun pystyssä pysymisen osalta.

 

Palvelu Palvelun tila

Valuma-aluejako ja uomaverkosto

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_hy/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Luonnonsuojelualueet, Natura2000 ja Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_ps/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Järvien syvyysaineistot

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_el/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Pohjavesialueet

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_ge/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Corine Land Cover -aineistot

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_lc/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Image-mosaiikit

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_oi/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat (2. suunnittelukausi) ja vesienhoitoalueet

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_am1/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_am2/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja suokasvillisuusvyöhykkeet

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_br/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Tulvariskialueet ja tulvavaaravyöhykkeet

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_nz/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Hydrologiset havaintopaikat, vesienhoitoalueiden pintavesien seurantapaikat ja vesienhoitoalueiden pohjavesien seurantapaikat

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_ef/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Lajien levinneisyyden raportointiaineisto 2019

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_sd1/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2019

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_sd2/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Luontotyyppien levinneisyyden raportointiaineisto 2019

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_hb/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_pf/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_us1/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_hh/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Meristrategiadirektiivin mukaiset alueet ja havaintopaikat

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_am3/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Lietedirektiivin raportointiaineisto

 

 
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_af/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

 

WFS-latauspalvelut

INSPIRE-katselupalveluista on tehty myös WFS-latauspalvelut, jotka eivät täytä INSPIRE-direktiivin vaatimuksia.

WFS-palvelujen sovelluskäyttöä varten suosittelemme ottamaan käyttöön sovelluskohtaisen yksilöivän tunnisteen, jonka saa pyytämällä Syken gistuesta gistuki[ät]syke.fi. Pyytämällä tunnisteen hyväksyt, että yhteystietosi tallennetaan Syken tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuojaseloste.

Valuma-aluejako ja uomaverkosto
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_hy/wfs

Luonnonsuojelualueet, Natura2000 ja Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_ps/wfs

Järvien syvyysaineistot
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_el/wfs

Pohjavesialueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_ge/wfs

Corine Land Cover -aineistot (vektoritasot)
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_lc/wfs

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat (2. suunnittelukausi) ja vesienhoitoalueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_am1/wfs

Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_am2/wfs

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja suokasvillisuusvyöhykkeet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_br/wfs

Tulvariskialueet ja tulvavaaravyöhykkeet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_nz/wfs

Hydrologiset havaintopaikat, vesienhoitoalueiden pintavesien seurantapaikat ja vesienhoitoalueiden pohjavesien seurantapaikat
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_ef/wfs

Lajien levinneisyyden raportointiaineisto 2019
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_sd1/wfs

Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2019
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_sd2/wfs

Luontotyyppien levinneisyyden raportointiaineisto 2019
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_hb/wfs

EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_pf/wfs

Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_us1/wfs

Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_hh/wfs

Meristrategiadirektiivin mukaiset alueet ja havaintopaikat
https://paikkatiedot.ymparisto.fi/geoserver/inspire_am3/wfs

 

Julkaistu 20.4.2023 klo 8.33, päivitetty 13.12.2023 klo 7.46
Kohderyhmä: