Sanna-Riikka Saarela

Kehittämispäällikkö

FT (ympäristömuutos ja politiikka)

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 587
Skype: sanna-riikka.saarela

Suomen ympäristokeskus (Syke)
Johdon tuki
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Tehtävät

Toimin Syken kehittämispäällikkönä johdon tuessa. Koordinoin Syken ulkoista tulosohjausta ja osallistun Syken sisäisen toiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Toimin myös europpalainen kestävyysmurrosaiheisen teemakeskuksen vetäjänä (European Topic Centre on Sustainability transitions).

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • vaikutusten arviointi
 • vuorovaikutteinen tiedontuotanto ja sidosryhmäyhteistyö

Projekteja ja verkostoja

Meneillään:

Päättyneet:

 • Kohti nollapäästöjä ja -pilaantumista - Ympäristöpolitiikan ja -sääntelyn ennakointi 2030 (NOLLAPÄÄSTÖ, VN TEAS)
 • Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)
 • Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO)
 • EEA Eionet National Reference Center for Forward Looking Information and Scenarios (FLIS)
 • Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi (VN TEAS)
 • Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma (OpenNESS)
 • Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien mahdollisuudet ja rajat (ValuES)
 • Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arviointi
 • Linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertise (LIAISE) (EU FP7, 2009 – 2014)
 • Europe’s ecosystem research network (ALTER-Net)
 • Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella (EVITA)
 • Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne (Seutukeke)

Julkaisuja

Brady, M, Andersen, M, Andersson, A, Kils, E, Saarela, S-R, Thorsoe, M. 2021. Strengthening the policy framework to resolve lax implementation of the Baltic Sea Action Plan for agriculture. Ambio.

Rantala, K, Järvikangas, I, Pitzén, S, Kautto, P, Ahonen, P, Uusikylä, P, Jaakkola, S, Saarela, S-R, Aaltonen, O-P, Carling, C. 2021. Laien toimivuuden ja vaikutusten jälkiarviointi. Nykytilan kuvauksesta kehittämisehdotuksiin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:28.

Silfverberg, O, Välimäki, K, Järvenpää, E, Laine, A. Saarela, S-R. 2021. Europe on the verge of the sustainability transition - How can we put the best knowledge to use? Insights from the Finnish SOER 2020 related stakeholder discussions. Publications of the Forum for environmental information

Saarela, S-R. (2020). In between two worlds? Science-policy interaction in Finnish environmental governance. University of Helsinki. Academic dissertation.

Saarela, S-R. (2019). From pure science to participatory knowledge production? Researchers’ perception on science-policy interface in bioenergy policy. Science and Public Policy 46(1): 81–90

Nieminen, K.; Alasuutari, N.; Kautto, P.; Saarela, S-R; et al. 2019. Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:38.

Saarela, S-R, Jesus, A. 2019. National stakeholder engagement (a concept note to support the Eionet countries in SOER 2020 stakeholder engagement)

Kangas, H.-L., Lyytimäki, J., Saarela, S-R and Primmer, E. 2018. Burning roots: Stakeholder arguments and media representations on the sustainability of tree stump extraction in Finland. Biomass and Bioenergy 118: 65-73.

Dick, J, Turkelboom, F, Woods, H, Iniesta-Arandia, I, Primmer, E, Saarela, S-R et al. 2018. Stakeholder perspectives on the operationalization of the ecosystem service concept: Results from 27 case studies. Ecosystem Services 29, Part C: 552-565.

Jax, K., Furman, E. Saarikoski, H…., Saarela, S-R. et al. 2018. Handling a messy world: Lessons learned when trying to make the ecosystem services concept operational. Ecosystem Services 29, Part C: 415-427.

Saarikoski, Heli, Eeva Primmer, Sanna-Riikka Saarela ym. (2018) Institutional challenges in putting ecosystem services knowledge in practice. Ecosystem services 29, Part C: 579-598.

Jantunen, Jorma, Sanna-Riikka Saarela ym. (2017) Ympäristöllisten lupamenettelyhen yhden luukun lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 71/2017.

Saarela, Sanna-Riikka, and Janne Rinne.  2016.  "Knowledge Brokering and Boundary Work for Ecosystem Service Indicators. An Urban Case Study in Finland."  Ecological indicators 61, Part 1: 49-62.

Saarela, Sanna-Riikka, and Tarja Söderman.  2015.  "The Challenge of Knowledge Exchange in National Policy Impact Assessment – a Case of Finnish Climate Policy."  Environmental Science & Policy 54: 340-48.

Saarela, Sanna-Riikka, Tarja Söderman, and Jari Lyytimäki.  2015.  "Knowledge Brokerage Context Factors – What Matters in Knowledge Exchange in Impact Assessment?".  Environmental Science & Policy 51: 325-37.

Turnpenny, J, Jordan, A., Adelle, C., Bartke, S., Bournaris, T., Kautto, P., Kuittinen, H., Larsen, L.E., Moulogianni, C., Saarela, S-R., Weiland, S: The use of policy formulation tools in the venue of policy appraisal: patterns and underlying motivations. In: Jordan, A. & Turnpenny, J. (eds.)(2015): The Tools of Policy Formulation: Actors, Capacities, Venues and Effects : New Horizons in Public Policy Series. Cheltenham, Edward Elgar Publishing. P. 184-204.

Söderman, T, Saarela, S-R (toim.): Kestävät kaupunkiseudut – kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Suomen ympäristö 25/2011.

Niemelä, J, Saarela, S-R, Söderman, T, Kopperoinen, L, Yli-Pelkonen, V, Väre, S, Kotze, D.J: Using the ecosystem services approach for better planning and conservation of urban green spaces: a Finland case study. Biodiversity and Conservation 01/2010; 19(11):3225-3243.

Söderman, T, Saarela S-R: Biodiversity in strategic environmental assessment (SEA) of municipal spatial plans in Finland. Impact Assessment and Project Appraisal 01/2010; 28(2):117-133.

 

Julkaistu 16.8.2017 klo 11.57, päivitetty 26.7.2023 klo 7.50