Sampo Soimakallio

Ryhmäpäällikkö, johtava tutkija

TkT (energiatieteet, Aalto yliopisto)
Dosentti (ympäristötieteet, Helsingin yliopisto)

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puh. +358 295 251 803

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ilmastoratkaisut
Kestävyys
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • elinkaarimenetelmät, skenaarioanalyysit, epävarmuus- ja herkkyystarkastelut
 • ilmastonmuutoksen hillintä, kasvihuonekaasutaseet ja -indikaattorit
 • biomassan käyttö, maankäyttö, energiajärjestelmät

Projektit

Julkaisut

Kaikki julkaisut

Valikoituja julkaisuja

 • Soininen, N., Romppanen, S., Nieminen, M., Soimakallio, S. 2023. The impact-based regulatory strategy in environmental law: hallmark of effectiveness or pitfall for legitimacy? Journal of Environmental Law 35(2), 185-206.
 • Soimakallio, S., Böttcher, H., Niemi, J., Mosley, F., Turunen, S., Hennenberg K.J., Reise, J., Fehrenbach, H. 2022. Closing an open balance: the impact of increased tree harvest on forest carbon. GCB Bioenergy 14(8), 989-1000.
 • Myllyviita, T., Soimakallio, S., Judl, J., Seppälä J. 2021. Wood substitution potential in greenhouse gas reduction –review on current state and application of displacement factors. Forest Ecosystems, 8(1), 1-18.
 • Cowie A, Berndes, G., Bentsen, N. , Brandão, M., Cherubini, F., Egnell, G., George, B., Gustavsson, L., Hanewinkel, M., Harris, Z., Johnsson, F., Junginger, H., Kline, K., Koponen, K., Koppejan, J., Kraxner, F., Lamers, P., Majer, S., Marland, E., Monaghan, R., Nabuurs, G., Pelkmans, L., Sathre, R., Schaub, M., Smith, C., Soimakallio, S., Van Der Hilst, F., Woods, J., Ximenes F. 2021. Applying a science-based systems perspective to dispel misconceptions about forest bioenergy. GCB Bioenergy 00, 1–22
 • Soimakallio, S., Kalliokoski, T., Lehtonen, A., Salminen O. 2021. On the trade-offs and synergies between forest carbon sequestration and substitution. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 26(4), 1–17.
 • Koljonen, T., Aakkula, J., Honkatukia, J., Soimakallio, S., Haakana, M., Hirvelä, H., Kilpeläinen, H., Kärkkäinen, L., Laitila, J., Lehtilä, A., Lehtonen, H., Maanavilja, L., Ollila, P., Siikavirta, H., Tuomainen, T. 2020. Hiilineutraali Suomi 2035 - Skenaariot ja vaikutusarviot (in Finnish). VTT Technology 366. 150 p.
 • Koljonen, T., Soimakallio, S., Lehtilä, A., Similä, L., Honkatukia, J., Hildén, M., Rehunen, A., Saikku, L., Salo, M., Savolahti, M., Tuominen, P., Vainio, T. 2019. Long-term development of total emissions (in Finnish, abstract English). Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 24/2019.
 • Koponen, K., Soimakallio, S., Kline, K., Cowie, A., Brandão, M. 2018. Quantifying the climate effects of bioenergy - choice of reference system. Renewable & Sustainable Energy Reviews 81(2), 2271-2280.
 • Soimakallio, S. 2017. Biomassan energiakäyttö: vaikutukset hiilinieluihin ja ilmastopäästöihin. Teoksessa: Yrjö-Koskinen, E. Arktinen murros – Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö pohjoisilla napa-alueilla. Into Kustannus 2017.
 • Soimakallio, S., Saikku, L., Valsta, L., Pingoud, K. 2016. Climate change mitigation challenge for wood utilization – the case of Finland. Environmental Science & Technology 50(10), 5127–5134.
 • Helin, T., Salminen, H., Hynynen, J., Soimakallio, S., Huuskonen, S., Pingoud K. 2016. Global warming potentials of stemwood used for energy and materials in Southern Finland: Differentiation of impacts based on type of harvest and product lifetime. GCB Bioenergy 8(2), 334–345.
 • Pingoud, K., Ekholm, T., Soimakallio, S., Helin, T. 2016. Carbon balance indicator for forest bioenergy scenarios. GCB Bioenergy 8(1), 171–182.
 • Soimakallio, S., Cowie, A., Brandão, M., Finnveden, G., Ekvall, T., Erlandsson, M., Koponen, K., Karlsson, P.-E. 2015. Attributional Life Cycle Assessment: is a land-use baseline necessary? The International Journal of Life Cycle Assessment 20(10), 1364–1375.
 • Soimakallio, S. 2014. Toward a More Comprehensive Greenhouse Gas Emissions Assessment of Biofuels: The Case of Forest-Based Fischer-Tropsch diesel Production in Finland. Environmental Science & Technology 48, 3031−3038.
 • Matthews, R., Sokka, L., Soimakallio, S., Mortimer, N., Rix, J., Schelhaas, M.-J., Jenkins, T., Hogan, G., Mackie, E., Morris, A. and Randle, T. 2014. Review of literature on biogenic carbon and life cycle assessment of forest bioenergy. Final Task 1 report, DG ENER project, ‘Carbon impacts of biomass consumed in the EU’. The Research Agency of the Forest Commission. May 2014.
 • Mattila, T., Leskinen, P., Soimakallio, S., Sironen, S. 2012. Uncertainty in environmentally conscious decision making: beer or wine? The International Journal of Life Cycle Assessment 17(6), 696–705
 • Soimakallio, S., Kiviluoma, J., Saikku, L. 2011. The complexity and challenges of determining GHG emissions from grid electricity consumption and conservation in LCA - A methodological review. Energy 36, 6705–6713.
 • Soimakallio, S. & Koponen, K. 2011. How to ensure greenhouse gas emission reductions by increasing the use of biofuels? – Suitability of the European Union sustainability criteria. Biomass & Bioenergy 35, 3504–3513.
 • Pingoud, K., Cowie, A., Bird, N., Gustavsson, L., Rüter, S., Sathre, R., Soimakallio, S., Türk, A., Woess-Gallasch S. 2010. Bioenergy: Counting on Incentives. Letter. Science 5, 1199-1200.
 • Soimakallio, S., Mäkinen, T., Ekholm, T., Pahkala, K., Mikkola, H., Paappanen, T. 2009. Greenhouse gas balances of transportation biofuels, electricity and heat generation in Finland - Dealing with the uncertainties. Energy Policy 37 (1), 80–90.

Muuta

Esitystallenteita

Julkaistu 16.9.2019 klo 11.27, päivitetty 12.11.2023 klo 22.36