Pälvi Salo

Suunnittelija

FT (ekologia), Turun yliopisto

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 252 152
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Luontotyypit
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Julkaisut Google Scholar-palvelussa
LinkedIn-profiili
ResearchGate-profiili

Nykyinen tehtävä

Tehtäväni liittyvät etenkin ekologisen kompensaation ja luontoselvitysten ohjeistuksen suunnitteluun ja jalkautukseen. Toimin myös kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman toteutusta seuraavien ja suunnittelevien laajapohjaisten työryhmien sihteerinä.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2018 lähtien. Koulutukseltani olen eläinekologi (FT). Tutkimusaiheinani ovat olleet etenkin huippupetojen ja vieraspetojen saalistuksen vaikutus saaliseläinpopulaatioihin ja saaliseläinten käyttäytymiseen. Perinteisen ekologisen maastotyöskentelyn ohella olen työstänyt useita meta-analyyttisiä katsausartikkeleita. Olen työskennellyt mm. symposiosihteerinä, itsenäisenä konsulttina sekä tutkijana Turun yliopistossa.

Hankkeet

Julkaisuja

Aapala, K., Salo, P., Aalto, J., Akujärvi, A., Anttila, S., Hällfors, M., Junttila, V., Jussila, T., Kartano, L., Kemppainen, E., Kervinen, M., Lehikoinen, P., Lehtonen, I., Leikola, N., Määttänen, A-M., Norros, V., Pirinen, P., Rajasärkkä, A., Suppula, M., Vihervaara, P., Virkkala, R. & Heikkinen, R. 2023. Ilmasto muuttuu – pysyvätkö lajit ja luontotyypit mukana? Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 17/2023. 166 s.

Forsius, K., Silvo, K., Jouttijärvi, T., Marttunen, M., Mustajoki, J., Karppinen, T. K. M., Kostamo, K., Salo, P. P., Romppanen, S., Kautto, P. & Toivanen, R. 2022. Implementation of the DNSH principle for measures set out in Finland’s recovery and resilience plan. Reports of the Finnish Environment Institute 3en/2022. 85 pp.

Forsius, K., Silvo, K., Jouttijärvi, T., Marttunen, M., Mustajoki, J., Karppinen, T. K. M., Kostamo, K., Salo, P., Romppanen, S., Kautto, P. & Toivanen, R. 2022. Ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) soveltaminen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2022. 77 s.

Mäkelä, K. & Salo, P. 2021. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 47/2021. 346 s.

Julkaistu 11.1.2023 klo 12.07, päivitetty 8.8.2023 klo 9.40

Kohderyhmä: