Niina Kotamäki

 

Erikoistutkija (FT), ryhmäpäällikkö 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 251 316

Suomen Ympäristökeskus (Syke)
Meri- ja vesiratkaisut
Mallinnus
Survontie 9 A (Technopolis)
40500 Jyväskylä

Nykyinen tehtävä

Toimin Syken meri- ja vesiratkaisujen yksikössä mallinnusryhmän ryhmäpäällikkönä. Tehtäviini kuuluu vesien- ja merenhoidon suunnittelua ja toimeenpanoa tukevien mallinnus- ja arviointityökalujen kehittäminen, mallien yhteiskäytön edistäminen sekä mallinnukseen liittyvien epävarmuuksien arviointi ja hallinta. 

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Vesistöjen ekologisen tilan ja painevasteiden tilastollisten mallien ja arviointityökalujen kehittäminen
  • Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käytön tehostaminen ja laadunvarmistus
  • Seurannan otannan kehittäminen ja tehostaminen vesien- ja merenhoidon näkökulmasta
  • Päätöksentekoon ja arviointimenetelmiin liittyvän epävarmuuden tulkinta ja arviointi
  • Vesimuodostumakohtaisen kuormituksen vaikutus ja vähennystarpeen arviointi – LLR-malli

Julkaisut

 

Julkaistu 2.1.2023 klo 6.18, päivitetty 26.1.2023 klo 13.39

Kohderyhmä: