Mikko Kuussaari

Erikoistutkija

FT (morfologis-ekologinen eläintiede)

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. 040 525 6249
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Lajit
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki
@ Google Scholar, ResearchGate

CV 28.8.2017 (pdf)
Publications 28.8.2017 (pdf)

Tehtävät

  • Maatalousluonnon monimuotoisuuden tutkimus ja seuranta
  • Maatalousympäristön päiväperhosseurannan kansainvälinen yhteistyö
  • Maatalouden ympäristövaikutusten MATO-tutkimusohjelman koordinointi

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa erikoistutkijana vuodesta 1998 lähtien. Tutkimustyöni on painottunut luonnonsuojelubiologiaan ja erityisesti maatalousluonnon monimuotoisuuteen sekä sen säilyttämiseen liittyviin kysymyksiin. Tutkimuksilla on selvitetty esimerkiksi sitä, minkälaisilla maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteillä voidaan edistää maatalousluonnon monimuotoisuutta.

Näissä tutkimuksissa etenkin päiväperhoset ovat olleet hyvä indikaattorilajiryhmä, joka reagoi nopeasti ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tähän liittyen käynnistin vuonna 1999 vakioituun linjalaskentamenetelmään perustuvan valtakunnallisen maatalousympäristön päiväperhosseurannan, jota SYKE on koordinoinut jo 18 vuoden ajan. Olen toiminut monien kansallisten tutkimushankkeiden vetäjänä ja osallistunut useisiin Euroopan Unionin puiteohjelmien kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä eri maiden päiväperhosseurantojen eurooppalaiseen yhteistyöhön. Olen myös ohjannut yliopistollisia pro gradu- ja väitöskirjatöitä sekä osallistunut asiantuntijana erilaisiin työryhmiin kuten maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittämistyöhön.

Viimeaikaisia projekteja

Julkaisut

Julkaistu 28.8.2017 klo 12.06, päivitetty 7.3.2023 klo 7.55

Kohderyhmä: