Katriina Alhola

Erikoistutkija, ryhmäpäällikkö

TkT, KTM, MMM

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 029 525 1065
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Yhteiskunnan muutos
Toimijuus
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Linkedin
Twitter: @KatriinaAlhola

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • Kestävät julkiset hankinnat
 • Kiertotalous
 • Cleantech innovaatiot
 • Kestävät liiketoimintaekosysteemit
 • Kestävä kulutus ja tuotanto
 • Hiilineutraalisuus

Tehtävät

 • Erikoistutkija kestävän kulutuksen ja tuotannon alueella.
 • Tutkimuskohteina erityisesti julkisen sektorin hankinnat ja toimenpiteet kiertotalouden ja kestävän yhteiskunnan kehittämisessä sekä puhtaan teknologian innovaatioiden ja ratkaisujen edistämisessä.

Viimeisimmät tutkimushankkeet

Viimeisimmät julkaisut

 • Alhola, K., Salo, M., Antikainen, R. & Berg, A., 2017. Promoting Public Procurement of Sustainable Innovations: Approaches for Effective Market Dialogue. Chapter 4 in Thai, K. (ed.) Global Public Procurement Theories and Practices, p. 59-82
 • Alhola, K., Salmenperä, H., Ryding S-O., Busch, N.J., 2017. Circular Public Procurement in the Nordic Countries. TemaNord 2017:512. Nordic Council of Ministers
 • Antikainen, R., Alhola, K. & Jääskeläinen, T., 2017. Experiments as a means towards sustainable societies - Lessons learnt and future outlooks from a Finnish perspective. Journal of Cleaner Production, SI(2017):1-9
 • Lukkarinen, J., Berg, A., Salo, M., Tainio, P., Alhola, K. and Antikainen, R., 2017. An intermediary approach to technological innovation systems (TIS)—The case of the cleantech sector in Finland. Environmental Innovation and Societal Transitions (In Press)
 • Antikainen, R., Salo, M., Alhola, K., Berg, A. ja Kivimaa, P., 2016. Ekoinnovaatioita ekosysteemeistä - pienten yritysten ja julkisten toimijoiden rooli. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2016.
 • Alhola, K., Saramäki, K., Manninen Kaisa, Lehtoranta, S, Judl J., Pursimo, J., Linjama J., Pietiläinen O-P. , Huuhtanen, J. & Tainio, P., 2016. Cleantech julkisissa hankinnoissa - Cleantech Hankintamappi -hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2016
 • Seppälä, J., Sahimaa, O., Honkatukia, J., Valve, H., Antikainen, R., Kautto, P., Myllymaa, T., Mäenpää, I., Salmenperä, H., Alhola, K., Kauppila, J. ja Salminen, J., 2016. Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö, ohjauskeinot ja mallinnetut vaikutukset vuoteen 2030. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2016
 • Kangas, H-L., Rantala, S., Antikainen, R., Alhola, K., Salo, M. & Jääskeläinen, T., 2015. Cleantech kasvuun! Keinoja ja hyviä käytäntöjä. Sitran selvityksiä 101
Julkaistu 2.1.2023 klo 2.42, päivitetty 10.1.2023 klo 12.31