Hannu Savolainen

Erikoistutkija, ryhmäpäällikkö

KTM (ekonomisti), VTM

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 251 839, 050 464 2477

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Kiertotalousratkaisut
Luonnonvarojen käyttö
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Esittely

Olen työskennellyt taloustieteilijänä erilaisissa tutkimushankkeissa Suomen ympäristökeskuksessa keväästä 2015 lähtien. Tänä aikana olen toiminut myös osa-aikaisena projektitutkijana ja opettajana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Töiden ohella valmistelen taloustieteen väitöskirjaa Oulun yliopistossa.

Olen keskittynyt ympäristölaajennettujen talousmallien kehittämiseen ja niihin pohjautuvaan analyysiin. Tutkimuskohteina ovat mm. kiertotalous, ruokajärjestelmä, tekstiilijärjestelmä ja jätehuoltojärjestelmä. Olen lisäksi perehtynyt mm. kotitalouksien kulutukseen ja sen ympäristövaikutuksiin, vähähiilisen transition työllisyysvaikutuksiin, päästölaskentamenetelmiin ja ainevirtatilinpitoon. Pidän itseäni laajasti ottaen yhteiskuntatieteilijänä, ja seuraan aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita, ympäristökysymyksiä ja historiaa. Taloustieteessä mielenkiintoni on kohdistunut ennen kaikkea ympäristötaloustieteen ja ekologisen taloustieteen kysymyksiin, kansantalouden tason mallintamiseen ja kansantalouden tilinpitoon.

Tutkimuskohteet ja asiantuntijaosaaminen

  • kestävyys, resurssitehokkuus, kiertotalous, vähähiilisyys
  • ympäristötaloustiede, ekologinen taloustiede
  • kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutukset (kansantalous, toimialat, kotitaloudet; kasvihuonekaasupäästöt, raaka-aineiden käyttö, vedenkäyttö, jätteet, maankäyttö, luonnon monimuotoisuus)
  • ympäristölaajennettu talousmallinnus (panos-tuotos, yleinen tasapaino)
  • aluetalouden analyysi
  • ekonometrinen analyysi
  • panos-tuotospohjainen elinkaarianalyysi
  • kasvihuonekaasulaskenta
  • kansantalouden ainevirtatilinpito ja -analyysi

Viimeaikaisia hankkeita

Julkaisut

 

 

Julkaistu 2.11.2020 klo 15.40, päivitetty 3.2.2023 klo 8.19