Yhteiskehittämisen parhaita esimerkkejä etsittiin Eionet-verkoston työpajassa

Uutinen 12.10.2022 klo 10.54
Suomen Eionet-verkoston jäseniä Viikin työpajassa.
Suomen Eionet-verkoston jäseniä kokoontui Viikissä keskustelemaan yhteiskehittämisestä tiistaina 6.9.2022. © Vilma Ruponen

Tunnetko Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkoston?

Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto eli Eionet-verkosto on Euroopan ympäristökeskuksen jäsen- ja yhteistyömaista koostuva asiantuntijaverkosto. Suomessa Eionet-verkostoon kuuluu asiantuntijoita useista tutkimuslaitoksista ja asiantuntijaorganisaatioista ja sitä koordinoidaan Suomen ympäristökeskuksessa. Suomen Eionet-verkosto kokoontui syyskuussa keskustelemaan ympäristötiedon yhteiskehittämisestä uusissa Eionet-ryhmissä.

Yhteiskehittämistä halutaan edistää Euroopassa

Yhteiskehittämisessä ympäristötietoa tuotetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhteiskehittämistä hyödynnetään jo monissa suomalaisissa hankkeissa, mutta sitä halutaan lisätä myös laajemmin Euroopassa.

”Suomalaisilla on paljon annettavaa yhteiskehittämisen edistämiselle Euroopassa. Meillä on monia vaikuttavia esimerkkejä omista kokemuksistamme, joita voimme välittää eteenpäin”, kertoo SYKEn kehittämispäällikkö ja yhteiskehittämisen asiantuntija Sanna-Riikka Saarela, joka vastasi Eionet-työpajan vetämisestä.

“Eionet-verkosto on aikoinaan lähtenyt liikkeelle ympäristönseurannan ja -raportoinnin kehittämisestä. Ongelmat ja haasteet ovat osittain muuttuneet, mutta ratkaisujen löytäminen yhdessä on edelleen yhtä tärkeää”, sanoo SYKEn erikoissuunnittelija Elise Järvenpää, joka oli myös vetämässä työpajaa.

Työpajassa keskusteltiin yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ja haasteista

Työpajan keskusteluissa nousi esiin sekä onnistumisia että haasteita. Yhteiskehittämisen kokemukset koettiin usein hedelmällisiksi, mutta niihin liittyy myös käytännön haasteita. Tärkeäksi koettiin esimerkiksi koulutetut fasilitaattorit sujuvan kommunikaation takaamiseksi sekä resurssien lisääminen yhteiskehittämisen mahdollistamiseksi. Lisäksi yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen kannalta on tärkeää, että kaikki toimijat ovat alusta lähtien mukana.

”Luottamus asiantuntijoihin, mutkaton työkulttuuri sekä matalat hierarkiat ovat myös keskeisiä syitä sille, miksi yhteiskehittäminen on meille Suomessa luontevampaa kuin erilaiseen kulttuuriin tottuneelle”, kertoo Ympäristötiedon foorumin koordinaattori Kaisa Välimäki.

"Meillä on todella paljon osaamista ja annettavaa yhteiskehittämisen edistämisessä. Kunhan uudet ryhmät ja toimintatavat tulevat tutuiksi, voimme alkaa edistää sitä kunnolla", sanoo Ympäristötiedon foorumin toiminnanjohtaja Johanna Riitakorpi.

Tapaamiseen osallistui Eionet-verkoston jäseniä SYKEn lisäksi Luonnonvarakeskuksesta, ympäristöministeriöstä, Ympäristötiedon foorumista, Metsähallituksesta, Ilmatieteen laitokselta, Geologian tutkimuskeskuksesta, Tilastokeskuksesta sekä ELY-keskuksista

Kiertotalousryhmässä pohditaan yhteiskehittämisen edistämistä

Työpajassa vaihdettiin myös verkoston kansainvälisten ryhmien kuulumisia. Eionetin uuden kiertotalousryhmän tutkija Tiina Karppinen osallistui työpajaan SYKEn Jyväskylän toimipisteeltä käsin.

Kiertotalousryhmän ensimmäinen tapaaminen pidettiin alkusyksystä Kööpenhaminassa.
”Tapaaminen oli todella mielenkiintoinen. Monet Euroopan maat taistelevat samanlaisten haasteiden parissa kuin me. On antoisaa jakaa kokemuksia sekä kuulla vastaavista haasteista tai niiden selättämisestä toisilta mailta”, Karppinen sanoo.

Tässäkin tapaamisessa keskusteltiin paljon myös yhteiskehittämisestä.
”Yhteiskehittämisestä on puhuttu myös ryhmän aiemmissa webinaareissa. EEA haluaa selvästi kuulla jäsenten näkemyksiä asiasta”, tuumaa Karppinen.

”Useimpien jäsenten suurimpana huolena on resurssien riittävyys. Lisäksi omat haasteensa tuo se, että jäsenvaltiot voivat olla hyvin erilaisissa tilanteissa vaikkapa kiertotalouden edistämisessä”, Karppinen summaa tapaamisessa nousseita ajatuksia.

”Yleisesti jäsenet kuitenkin toivovat Eionet-toiminnalta enemmän vastavuoroisuutta EEA:n ja jäsenten välillä, ja siihen yhteiskehittäminen voi vastata”, Karppinen painottaa.

Lyhyesti

Eionet-verkosto

Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto Eionet koostuu Euroopan ympäristökeskus EEA:sta sekä sen jäsen- ja yhteistyömaista. Eionetin alaisuudessa toimii useita asiantuntijaryhmiä ja eri ympäristöteemoihin keskittyviä teemakeskuksia.

Euroopan ympäristökeskus EEA

Euroopan ympäristökeskus EEA edistää kestävää kehitystä tuottamalla luotettavaa ja riippumatonta ympäristötietoa päätöksentekoon ja kansalaisille.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • Erikoissuunnittelija Elise Järvenpää, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 407 016 650
  • Kehittämispäällikkö Sanna-Riikka Saarela, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 295 251 587

Kohderyhmä: