Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu käynnistyy – teemana rakentaminen ja rakennettu ympäristö

Uutinen 6.5.2020 klo 8.45
© SYKE

Onko kuntasi kiertotalouden ykkönen? Hyödynnetäänkö rakentamisessa ylijäämämaita tai ovatko kiertotalousratkaisut yhtenä rakentamisen hankintojen kriteerinä? Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastavat kaikki Suomen kunnat kisaamaan kiertotalouskunnan tittelistä. Tänä vuonna kilpailussa etsitään parhaita kunnissa tehtyjä toimintamalleja, jotka liittyvät rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön. Kilpailun voittaja julkistetaan Kuntamarkkinoilla 9.9.

”Rakennusala on tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä luonnonvarojen vastuullisessa hyödyntämisessä. Noin 35 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy rakennussektorilla ja rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta. Maailmanlaajuisesti merkittävä osa luonnonvaroista käytetään rakentamiseen ja rakentaminen tuottaa myös paljon jätettä”, sanoo ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita siirryttäessä kohti resurssiviisaita yhdyskuntia, jotka tarjoavat edellytykset ympäristöystävälliselle asumiselle, liikkumiselle ja työskentelylle.

”Kunnissa tehdään päivittäin päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja ilmastopäästöihin. Tämän vuoden kilpailussa haluamme nostaa esille elinkaarivaikutuksiltaan resurssitehokkaan ja energiaa säästävän rakentamisen sekä sen kehittämisen. Kuntaliitossa haluamme myös tukea kuntia tässä tärkeässä kiertotalousteemassa, sillä kunnat pystyvät vaikuttamaan rakentamisen ympäristökuormaan monin keinoin aina kaavoituksesta hankintoihin ja valmiiden tilojen käyttöön”, sanoo Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Kilpailussa Kuntaliiton, SYKEn ja Sitran asiantuntijat arvioivat ja pisteyttävät kunnan sitoutumista rakentamisen ja rakennetun ympäristön kiertotalouteen monesta näkökulmasta. Tarkastelussa ovat kiertotalouden edistäminen talouden, ympäristön ja hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi arvioidaan kunnan kiertotaloustoimien vaikuttavuutta, monistettavuutta ja innovatiivisuutta.

"Kunnat voivat näyttää esimerkkiä siirtymällä kiertotalouteen tavoilla, jotka lisäävät sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointia. Paikallisille kiertotalousratkaisuille onkin valtava kysyntä kaikkialla maailmassa. Toivomme kilpailuun hakemuksia sekä pieniltä että isoilta kunnilta. Kunnan koko ei ratkaise, vaan tekojen vaikuttavuus ja innovatiivisuus”, muistuttaa kiertotalouden asiantuntija Marleena Ahonen Sitrasta.

Kilpailuun voi osallistua 6.5. - 12.6.2020. Kilpailun voittaja julkistetaan 9.9.2020 Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Kolme finalistikuntaa pääsee esittelemään saavutuksiaan Kuntamarkkinoiden suosituimmassa tapahtumassa. Voittajakunta saa palkinnoksi viestinnällistä sparrausta alan ammattilaisilta sekä näkyvyyttä järjestäjätahojen viestinnässä. Sparrauksen avulla kunta voi lisätä houkuttelevuuttaan kiertotalouden edelläkävijänä kuntalaisille ja alueen yrityksille.

Kilpailu järjestetään toisen kerran ja se on jatkoa Sitran aloittamalle Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -listalle ja on yksi Suomen kiertotalouden tiekartan toimenpiteistä. Vuonna 2019 vuoden kiertotalouskunnaksi valittiin Jyväskylä.

Lisätietoa:

  • Ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,
  • Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto, puh. 040 824 4401, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
  • Kiertotalouden asiantuntija Marleena Ahonen, Sitra, puh. 050 511 7615, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Kohderyhmä: