Uutiskirjeet

Suomen ympäristökeskus on mukana tuottamassa seuraavia uutiskirjeitä:

Circnews-uutiskirje

Circnews tarjoaa katsauksen ”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” -verkoston ajankohtaisiin tapahtumiin ja teemoihin. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille lukijoille.

Hiilineutraali-uutiskirje

Hiilineutraali uutiskirje tarjoaa katsauksen ”CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” –hankkeen sekä Hiilineutraalien kuntien verkoston (Hinku) ajankohtaisiin tapahtumiin ja teemoihin. Hiilineutraali-uutiskirje on tarkoitettu kaikille ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneille lukijoille.

Just food News

Reilu ruokamurros eli JUST FOOD -hankkeen uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen ajankohtaisista asioista ja jaetaan puheenvuoroja reilusta, kestävästä ja ilmstoviisaasta ruokamurroksesta kirjoittaville asiantuntijoille.

Lenninsiipi - lajisuojelun verkkolehti

Lenninsiipibanneri Lenninsiipi on uhanalaisten lajien suojelutyössä toimivan asiantuntijaverkoston verkkolehti.

Luonnon kirjo -uutiskirje

Luonnonkirjo-uutiskirje Luonnon kirjo on verkkolehti ja uutiskirje luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonsuojelusta. Luonnon kirjoa tuottaa Suomen ympäristökeskus yhteistyössä eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Vesikirje - vesiuutisia Suomesta ja maailmalta

Vesikirje-uutiskirje Uutiskirje on tarkoitettu erityisesti vesialan asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille.
                 

Vesistökunnostusverkosto

Uutiskirjeessä kerrotaan vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja hankkeista alueellisten toimijoiden näkökulmasta.

 

Julkaistu 3.7.2019 klo 12.40, päivitetty 9.4.2020 klo 9.18
Aihealue: