Tunnista vaarallinen tuote uudelta vaarallisettuotteet.fi-sivustolta

Uutinen 7.6.2022 klo 9.31
© Pexels

Valaisimessa sähköiskun vaara. Pikkulapselle tarkoitetussa lelussa irtoavia, pieniä osia. Puhdistusaineessa luvatonta kemikaalia. Lainsäädännön jo kieltämä laite markkinoilla. Esimerkiksi tällaisista vaarallisista tai vaatimusten vastaisista tuotteista kuluttajat ja ammattilaiset voivat hakea tietoa vaarallisettuotteet.fi-sivustolta. Uudella sivustolla julkaistaan sekä viranomaisten että yritysten itsensä markkinoilta poistamia tai poistettaviksi tarkoitettuja tuotteita. Sivusto korvaa Tukesin nykyisen Markkinavalvontarekisterin (marek.tukes.fi) ja sinne tulee myös muiden viranomaisten julkaisemia ilmoituksia.

Vaarallisettuotteet.fi-sivustolta löytyvät kuluttaja- ja ammattilaiskäyttöön tarkoitetut tuotteet, jotka ovat osoittautuneet viranomaisen valvonnassa vaarallisiksi tai ne eivät täytä lain vaatimuksia. Sivustolla on myös tuotteita, jotka yritys on oma-aloitteisesti vetänyt takaisin tai poistanut markkinoilta. Tuotteista kerrotaan perustietojen lisäksi siinä oleva puute, tuotteen aiheuttama riski ja toimintaohjeet kuluttajalle. Tuotekuvista oikean tuotteen tunnistaminen on helppoa. Sivustoa voi käyttää suomeksi ja ruotsiksi.

"Palvelu on rakennettu niin, että sitä on kaikkien helppo käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella" kertoo Tukesin projektipäällikkö Jukka Eklund. "Tuotteiden hakeminen on vaivatonta joko hakutoiminnon avulla tai selailemalla. Tuotteita voi myös listata esimerkiksi ajan tai riskin mukaan."

Tässä vaiheessa sivustolla ilmoittavat viranomaiset ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Säteilyturvakeskus (STUK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Tiedon jakaminen yhdistetysti yhden kanavan kautta auttaa kuluttajia tiedon löytämisessä. On myös julkisen hallinnon strategian ja päämäärien mukaista, että viranomaiset kehittävät yhdessä ja tuovat useiden viranomaisten päätökset samaan palveluun.

"Toivomme, että kuluttajat ja yritykset hyödyntävät sivustolla olevaa tietoa ja että myöhemmin palveluun liittyy mukaan lisää viranomaisia", Eklund sanoo.

Mitä tarkoittaa markkinavalvonta?

Viranomaisten markkinavalvonnalla varmistetaan, että tuotteita koskevia määräyksiä noudatetaan eikä vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita ole myynnissä. Valvontaa tehdään testauttamalla tuotteita sekä tarkastamalla tuotteita koskevia asiakirjoja ja merkintöjä. Viranomainen ei hyväksy ennakolta tuotteita eikä tarkasta kaikkia markkinoilla olevia tuotteita. Tuotteet hankitaan kivijalka- tai verkkokaupoista testausta varten. Valvontaa tehdään pistokokeilla ja arvioidun riskin perusteella. Valmistaja ja maahantuoja vastaavat siitä, että tuote on vaatimusten mukainen.

Tukes valvoo muun muassa kulutustavaroita kuten leluja, kaasulaitteita ja koneita, rakennustuotteita, sähkölaitteita ja kemikaaleja. STUK valvoo esimerkiksi lasereita sisältäviä kulutustuotteita ja kauneudenhoitolaitteita sekä radioaktiivista ainetta sisältäviä kulutustuotteita. SYKE valvoo otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja sekä niitä sisältäviä laitteita, sekä EU-ympäristömerkkiä ja liikennepolttoaineiden laatua. Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo olennaisissa määrin työssä käytettäväksi tarkoitettuja teknisiä laitteita, joita ovat muun muassa henkilönsuojaimet, koneet ja köysiratalaitteistot.

Tavoitteena olla Suomen paras

"Haluamme tehdä sivustosta Suomen parhaan tietolähteen vaarallisten tuotteiden löytämiseen ja lisätä näin yhteiskunnan turvallisuutta", Eklund visioi. Sivustolta kuluttaja voi etsiä tietoa vaarallisista ja vaatimustenvastaisista tuotteista. Sivusto on myös tärkeä tietolähde yrityksille kun ne hankkivat tuotteita myytäväksi Suomessa. Sivustoa jatkokehitetään yhdessä muiden viranomaisten ja käyttäjien kanssa. Eklund kertoo, että yhteiskehittämiseen on kutsuttu kaikki markkinavalvontaviranomaiset.

Käyttäjiltä toivotaan runsaasti palautetta. Risut ja ruusut voi jättää sähköpostitse osoitteeseen vaarallisettuotteet@tukes.fi.

Lisätietoja:

  • ylitarkastaja Jukka Eklund, puh. 0295 052 202, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Lisää aiheesta


Kohderyhmä: