SYKE uudistuu vuoden 2023 alusta – osa uusista johtajista valittu

Uutinen 1.7.2022 klo 11.01
Asiantuntijoita pöytien ääressä
© Kai Widell

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johto on uudistumassa. Osa johtajiston valinnoista on varmistunut ja uuden organisaatiorakenteen päälinjat myös vahvistettu vuosille 2023-2026. SYKE vaikuttaa kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Uudistuksella suunnataan toimintaa ja tutkittua tietoa vastaamaan ajankohtaisiin ja nouseviin päätöksenteon haasteisiin.

”Yhteiskunnassa tehdään päivittäin päätöksiä, jotka voivat parhaimmillaan rakentaa parempaa maailmaa reilusti ja ylisukupolvisesti. Päätösten edistämiseen tarvitaan tietoa ja tukea. Muotoilemme organisaatiotamme niin, että voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa edistää kestävyysmurrosta tuottamalla tietoa ja ratkaisuja kiperiin ongelmiin”, toteaa pääjohtaja Leif Schulman.

SYKEn uusi organisaatio rakentuu toteuttamaan sen viittä strategista päämäärää: ilmasto-, kiertotalous-, yhdyskunta-, luonto- sekä meri ja vesiratkaisuihin. Näitä ratkaisuyksiköitä tukevat poikkileikkaavat yksiköt, jotka tutkivat, kehittävät ja tukevat tiedontuotannon laatua sekä yhteiskunnan muutosta. Näiden ja muiden yksiköiden tarkempi suunnittelutyö jatkuu vielä loppuvuoden ajan.

Uudistuvan organisaation jo valitut johtajat 1.1.2023 lukien

Osa SYKEn uudistuvan organisaation johtajista on valittu. Osa johtajavalinnoista valmistuu myöhemmin kesällä.

  • Ilmastoratkaisut -yksikön johtaja Tekniikan tohtori, professori Jyri Seppälä
  • Kiertotalousratkaisut -yksikön johtaja Yhteiskuntatieteiden tohtori Pekka Leskinen
  • Tiedontuotannon laatu -yksikön johtaja Filosofian tohtori Saku Anttila
  • Digipalvelut -yksikön johtaja Filosofian maisteri Kari Lahti
  • Palvelujohtaja, Johdon tuki -yksikkö Filosofian lisensiaatti Heli Karjalainen

Luontoratkaisujen, yhteiskunnan muutoksen, meri- ja vesiratkaisujen sekä yhdyskuntaratkaisujen yksiköiden johtajavalinnat valmistuvat myöhemmin kesällä, jolloin niistä uutisoidaan erikseen.

Yllä olevien lisäksi hallintopalveluiden yksikönjohtajana toimii jatkossakin Terhi Wainio-Biese ja perustettavan tutkimusinfra-yksikön johtajana nykyinen laboratorionjohtaja Tero Eklin. Tutkimusjohtaja Eeva Primmer ja viestintäjohtaja Kirsi Norros työskentelevät johdon tuki -yksikössä.

Avoimena olleisiin yhdeksään tehtävään tuli yhteensä 66 hakemusta, joista kuusi peruutettiin hakuajan jälkeen.

SYKE tekee työtä luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Se edistää kestävää kiertotaloutta ja yhdyskuntarakennetta sekä hyvää merten ja sisävesien tilaa. SYKEssä on noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa. Päätoimipaikka on Helsingin Viikissä, muut toimipaikat Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Suurin osa toiminnasta mahdollistuu kilpaillulla hankerahoituksella. SYKE on valtion tutkimuslaitos.


Kohderyhmä: