Tehoa toimisto-organisaatioiden jätteiden lajitteluun

Tiedote 10.2.2022 klo 8.59
© SYKE

Suomen ympäristökeskus SYKE on laatinut oppaan toimisto-organisaatioiden jätteiden lajittelun motivoimiseksi ja tiedon lisäämiseksi sekajätteen vähentämisen merkityksestä. Opas sisältää ohjeet toimiston sekajätteen koostumustutkimukseen, muokattavat lajitteluohjeet sekä infomateriaaleja sähköisessä ja tulostettavassa muodossa. Opas täydentää viime vuonna julkaistua kotitoimiston lajitteluopasta.

Yhdyskuntajäte on kotitalouksissa sekä organisaatioissa päivittäin syntyvää jätettä. Vuonna 2020 yhdyskuntajätettä kertyi noin 3,3 miljoonaa tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä kasvoi 170 000 tonnilla, eli yli viisi prosenttia. Jätemäärän kasvu on jatkunut useita vuosia peräkkäin. Tarkkoja tietoja jätemäärien kasvun syistä tai syntylähteistä ei pystytä jätetilastoista erottelemaan. Koronapandemia on todennäköisesti vaikuttanut jätemääriin niitä toisaalla kasvattaen ja toisaalla vähentäen.

”Pääkaupunkiseudun vuoden 2020 jätemäärissä nähdään, että kotitalouksissa syntyneet jätemäärät ovat kasvaneet, kun taas palvelujen ja toimistojen jätemäärät ovat laskeneet. Pandemian aiheuttama kotoilu ja palveluihin kohdistuneet rajoitukset voidaan olettaa olevan tämän ilmiön takana”, sanoo kiertotalousasiantuntija Andrea Weckman Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:stä.

Vuonna 2025 EUn yhteinen tavoite on kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen vaatii nykyistä huomattavasti tehokkaampaa lajittelua niin työpaikoilla kuin kotona. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysynyt Suomessa useita vuosia jo lähes samana, vuonna 2020 se oli vain 42 prosenttia.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys on tärkeää, koska niiden avulla voidaan tuottaa arvokasta raaka-ainetta uusille tuotteille sekä säästää energiaa ja luonnonvaroja.

”Tuoreen jäteasetuksen mukaan tämän vuoden heinäkuusta alkaen erilliskeräysvaatimukset kiristyvät myös taajamien suuremmissa toimistokiinteistöissä”, sanoo erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä SYKEstä.

Rakasta joka murua – biojätteet hyötykäyttöön

Erityisesti biojätteen lajittelussa on paljon parannettavaa. Arvioiden mukaan kaikesta syntyvästä biojätteestä päätyy sekajätteeksi yli puolet. Heikon lajitteluaktiivisuuden lisäksi asiaa selittää se, että kaikilla kiinteistöillä ei lajittelumahdollisuutta vielä ole. Kierrätykseen kelpaavaa biojätettä on polttoon menevästä sekajätteestä noin kolmasosa.

Toimisto-organisaation lajitteluopas on tuotettu osana ympäristöministeriön koordinoimaa Rakasta joka murua -kampanjaa (2020-2021), joka kannusti suomalaisia vähentämään ruokahävikkiä ja lajittelemaan biojätettä kotona ja työpaikalla.

Tutustu materiaaleihin

Lisätietoja

Toimisto-organisaation lajitteluopas:

  • tutkija Hanna Savolahti, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 029 525 1592
  • erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 029 525 1605

Pääkaupunkiseudun jätetilastot:

  • kiertotalousasiantuntija Andrea Weckman, puh. 045 636 6269, andrea.weckman(at)hsy.fi

Kohderyhmä: