Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa

Tiedote 20.12.2018 klo 9.16
Aurinkopaneelit
SYKEn toimipaikan aurinkovoimala on osa Viikin kampusalueen aurinkovoimalan toista laajennusvaihetta. Paneeleita on yhteensä 4000 kpl (1100 kWp) kahdentoista eri rakennuksen katolla yliopistokampuksen alueella. SYKEn paneelit ovat osa tätä kokonaisuutta. 

Suomen ympäristökeskus on ensimmäinen valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka on saanut laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnin koko toiminnalleen. SYKElle myönnettyyn kansainväliseen ISO 9001-sertifiointiin kuuluvat tutkimus-, asiantuntija- ja ympäristöpalvelut, viranomaistehtävät, laboratoriotoiminta, koulutuspalvelut, viestintä ja julkaisutoiminta sekä sisäiset palvelut.

"Suomessa on vain harvoja virastoja, jotka ovat sertifioineet koko toimintansa tai tutkimuslaitoksia, jotka ovat sertifioineet joitakin toimintojaan", SYKEn laatupäällikkö Eeva Liisa Hartikainen kertoo.

SYKEllä on ollut jo 12 vuotta sertifioitu ympäristöjärjestelmä EkoSYKE ja jo pitempään akkreditoitua toimintaa testaus- ja kalibrointilaboratoriossa, vertailumittausten järjestämisessä sekä ympäristönäytteenottajien sertifioinnissa.

Osoitus toiminnan luotettavuudesta

”Sertifikaatit eivät ole itsetarkoitus, vaan ne toimivat osoituksena, että olemme luotettava yhteistyökumppani. Sertifiointia voi hyödyntää esimerkiksi tutkimusrahoitusta haettaessa. Tämä on tärkeää SYKEn kaltaiselle laitokselle, jolla yli puolet rahoituksesta hankitaan perusrahoituksen ulkopuolisista lähteistä”, SYKEn palvelujohtaja Harri Juvonen sanoo.

”SYKEn kaltainen laitoksen pitää näyttää esimerkkiä ympäristömyönteisestä toiminnasta ja hillitä tehokkaasti ympäristökuormitustaan.”

SYKEn uusi toimipaikka Viikin kampusalueella on aiemmin ollut laboratoriokäytössä, ja peruskorjauksen myötä rakennuksen elinkaari jatkui merkittävästi. Työtilat ovat monitoimitiloja, jolloin tilaa tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Valaistus hoidetaan led-valoilla sekä liiketunnistimilla. Osa kiinteistön sähköstä tuotetaan rakennuksen katolle asennettujen aurinkopaneelien avulla. SYKE pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että Viikin joukkoliikennepalvelut paranisivat edelleen, mikä vähentäisi työmatkoista aiheutuvaa kuormitusta.

SYKEn rakentaessa toiminta- ja ympäristöjärjestelmiään on pyritty sekä käytäntöjen että niihin liittyvän dokumentaation selkeyteen. Sertifiointien edellyttämät ulkopuoliset auditoinnit, joissa SYKEn käytäntöjä ja tuloksia verrataan standardien vaatimuksiin, mahdollistavat riippumattoman palautteen saamisen käytäntöjen kulloisestakin tilasta.

"Sertifiointi tuo ryhtiä niiden asioiden hoitamiseen, joista vastuullisesti toimivan organisaation muutoinkin pitäisi huolehtia", korostaa palvelujohtaja Harri Juvonen.

Lisätietoja

Palvelujohtaja Harri Juvonen, Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 231, harri.juvonen@ymparisto.fi

Laatupäällikkö Eeva Liisa Hartikainen, Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 144, eeva.hartikainen@ymparisto.fi


Kohderyhmä: