Koillismaan Kitkajärvien alueelle suunnitellaan toimintamallia järvien tilan parantamiseksi

Tiedote 12.6.2013 klo 12.37
Lehmät, Seppo HellstenVielä 1980-luvulla rantalaiduntaminen oli yleistä ja samalla esti rantojen umpeenkasvua.© Seppo Hellsten

SYKEn uudessa hankkeessa suunnitellaan yhteistä toimintamallia järvien pysyvän hoidon ja kunnostuksen käynnistämiseksi. Samalla kartoitetaan ihmistoiminnan vaikutuksia Posionjärven, Soudunjärven, Yli-Kitkan ja Ala-Kitkan tilaan.

Haasteina rehevöityminen, vesirutto ja kalaston muutokset

Kitkajärvet ovat luonnoltaan ja virkistysmahdollisuuksiltaan ainutlaatuinen vesistö, mutta niiden tilaa heikentävät rehevöityminen, haitallinen vieraskasvilaji vesirutto sekä kalaston muuttuminen särkivaltaiseksi.

Biologisia näytteitä otetaan tänä kesänä noin sadalla näytteenottopisteellä Kitkajärvien alueella. Niiden avulla selvitetään kattavasti rehevöitymisen vaikutuksia rantavyöhykkeen eliöyhteisöihin ja suunnataan kunnostustarpeita Kitkajärvien alueella.

Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa) -hanke

Kitka-MuHa-hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen, Oulun yliopiston, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja METLA:n kesken ja yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten, Posion kunnan, Kuusamon kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahaston Pohjois-Suomen ohjelma, Kuusamon kaupunki, Posion Kehitysyhtiö Oy, Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta sekä Posion Vesi ja Lämpö Oy.

Paikallisilta toivotaan arvokasta tietoa jatkossakin – yleisötilaisuus 17.6.

Paikallisilta asukkailta on kerätty viime vuoden yleisötilaisuudessa tietoa Kitkajärvillä havaituista ongelmista ja kunnostustarpeista. Yhteistyötä jatketaan yleisötilaisuudessa Nuorisokeskus Oivangissa ma 17.6. klo 17-20. Kaikki Kitkajärvien tilasta kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle kuulemaan hankkeesta ja osallistumaan keskusteluun järvien tilan parantamiseksi.

Lisätietoa

Projektin vastuullinen johtaja Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 040 500 4999

Projektipäällikkö Satu Maaria Karjalainen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.toinen nimi.sukunimi@ymparisto.fi [satu.maaria.karjalainen], p. 040 7510 073

Tiedottaja Katri Haatainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0400 148 550


Kohderyhmä: