Kahden hylyn öljynpoisto-operaatio alkaa Saaristomerellä

Tiedote 7.8.2020 klo 9.57
HannaMarjut_hylysta_ARANDAn_monikeilaluotaimen3Dkuva
ARANDAn monikeilaluotaimen 3D-kuva Hanna Marjutin hylystä. Polttoainetankit sijaitsevat perän kansirakennelmien alla, ja niihin päästäneen ruuman kautta. © Kuva: SYKE

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Merivoimat suorittavat Saaristomerellä sukellustyöoperaation, jossa tavoitteena on tyhjentää kahden hylyn polttoainetankit. 1980-luvulla uponneissa aluksissa Fortunassa ja Hanna-Marjutissa on molemmilla tankeissaan alustavien tietojen mukaan 10–12 kuutiota dieselöljyä. Merelle lähdetään 10.8. kahden viikon mittaiseen operaatioon, jota SYKE johtaa. Merivoimat tukee operaatiota öljyntorjuntakyvyillään ja sukeltajilla.

Operaation työalustana toimii Merivoimien öljyntorjunta-alus HYLJE, jolta Merivoimien raivaajasukeltajat suorittavat suunniteltuja työtehtäviä. Operaatiolla on myös koulutuksellisia tavoitteita ylläpitää ja edistää sukeltajien osaamista ja ammattitaitoa hylkytehtävissä.

Sukelluskohde sijaitsee Ahvenanmaan maakuntahallituksen merialueella. Nyt saneerattavat kohteet ovat osa Ahvenanmaan maakuntahallituksen varautumissuunnitelmassa olevia nk. vaaralliseksi ympäristökohteiksi luokiteltuja hylkyjä, pääosin hylyissä jäljellä olevan öljyn vuoksi.

Sukellusoperaatiosta on Ahvenanmaan maakuntahallituksen ohella tiedotettu myös muita viranomaisia ja alueellisia pelastusviranomaisia. Operaatiossa on varauduttu mahdollisiin työnaikaisiin pieniin öljyvuotoihin. HYLJE-aluksella on mukana raskasta meripuomia ja imeytyspuomeja varmuuden vuoksi.

SYKE ja Merivoimat jatkavat sukellustöitä hylyillä myös syyskuun lopulla, mikäli kaikkia öljyjä ei saada elokuun operaatiossa poistettua. Syksyllä tehdään myös muita hylkytöitä ja hylkykohteiden tutkimuksia tutkimusalus ARANDAlla.

Operaatio on osa Suomen hallituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Suomen hallituksen vesiensuojelun ohjelmasta ja hankkeesta osoitteista https://www.ym.fi/vedenvuoro ja www.syke.fi/hankkeet/hylkysaneeraus.

Polttoaineesta tyhjennettävien hylkyjen tiedot:

  • Hanna Marjut, uponnut sokerijuurikaslastissa v. 1985, 499 brt alus, L 81,8 m ja B 9,6 m. Koordinaatit (WGS84): 60o 04.910N ja 2102.864 E.
  • Fortuna, uponnut sokerijuurikaslastissa v. 1987, 487 brt alus, L 52 m ja B 8,9 m. Koordinaatit: 6005 132N ja 21o 02.428 E.
Laivat Hanna-Marjut ja Fortuna
Arkistokuvat operaation kohteena olevista laivoista, yllä Hanna-Marjut, alla Fortuna. 

Operaatiota voi seurata Twitterissä hankepäällikkö Jorma Rytkösen Twitter-tilillä @JormaRytkonen sekä Merivoimien somekanavilla Twitterissä @Navyfi ja Facebookissa Merivoimat.

Kuvia median käyttöön: 

Sukeltaja laskeutumassa mereen VELI-ruoppaajan öljynpoisto-operaatiossa 2019, kuvaaja: Jorma Rytkönen, SYKE

Sukeltajan ottama kuva Fortunan potkurista. Kuva: SYKE

ARANDAn monikeilaluotaimen 3D-kuva Hanna Marjutin hylystä. Kuva: SYKE

 

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksen ja Merivoimien projektityöryhmä:

Hankkeen projektipäällikkö Jorma Rytkönen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 40 180 1447

saneerauspäällikkö Markus Santasalo, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 50 305 9420

öljyntorjunta-alus HYLJE (viikot 33 ja 34), aluksen päällikkö Aki Pykälistö, etunimi.sukunimi@mil.fi, puh. +358 299 318 131

vesiohjelma_logo
 
 

Tiedotetta on muutettu julkaisun jälkeen. Merivoimien roolista operaatiossa kertovaa lausetta ensimmäisessä kappaleessa on muutettu muodosta "...jota Merivoimat tukee virka-avulla" muotoon "Merivoimat tukee operaatiota öljyntorjuntakyvyillään ja sukeltajilla". (10.8.2020 klo 14:50)


Kohderyhmä: