Elinympäristön Tarkkailijalla monipuolista kysyntää

Tiedote 9.10.2013 klo 9.00
Suomen ympäristökeskus ja Solita Oy tiedottavat

Kesän ajan käytössä olleeseen elinympäristön vahtipalvelu Tarkkailijaan on tutustunut jo lähes 7000 käyttäjää. Palvelulle on ilmennyt kysyntää hyvin erilaisilta elämänaloilta. Sähköisen Tarkkailija-palvelun kautta kansalainen, yritys tai viranomainen voi saada vaivattomasti tietoa lähiympäristönsä tapahtumista tai muutoksista. Käyttäjien kommenttien perusteella muun muassa hakutulosten tarkkuutta ja jäsentämistä on kehitetty eteenpäin.

Tarkkailija_kaytossa556px.jpg

Kuva: Mirva Talusén / SYKE

Tarkkailija-palvelun avulla käyttäjä voi seurata esimerkiksi kaavoitukseen, liikenteeseen ja luonnonympäristöön liittyviä aiheita. Tarkkailija lähettää käyttäjälle sähköpostiin herätteitä, joiden kautta tämä voi hakea ajankohtaiset tiedot itseä kiinnostavien alueiden suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista.

Uudenlaisia mahdollisuuksia keskustelun seuraamiseen ja tiedonhakuun

Tarkkailijan saaman palautteen perusteella palvelun käyttäjäjoukko on kirjava, ulottuen kesämökkiläisistä asiantuntijoihin. Palvelusta saatu palaute on ollut pääosin myönteistä. Tarkkailijan kehittämiseksi on tärkeää, että palautetta palvelusta saadaan jatkossakin.

Kesämökkien omistajille mökin lähiympäristön seuraaminen mökkikauden ulkopuolellakin on tärkeää. ”Parin paikkakunnan tilanteita seuraan, ja eipä niistä ilman tuota Tarkkailijaa olisi mahdollista saada noin kätevästi tietoja,” sanoo helsinkiläinen kahden kesämökin omistaja.

Mökkeilyn ohella Tarkkailijan hyödyt on huomattu asiantuntijatyössä. ”Tarkkailijan avulla haen tietoa oman ja naapurikuntien rakentamiseen liittyvistä asioista. Käytän palvelua myös kaavoitushankkeissa lähtötiedon keruussa,” kertoo keskisuomalaisen kunnan kaavasuunnittelija.

Tarkkailija tuo uudenlaisia mahdollisuuksia tiedonhakuun, joka opiskellessa vie paljon aikaa. ”Tarkkailija on kätevä esimerkiksi esitelmää tai tutkimusta tehdessä,” sanoo lukiolainen Helsingistä. Palvelun hyvä puoli ovat valikoidut tietolähteet: Tarkkailija löytää tietoja, kuten pöytäkirjoja, kuntien ja muiden viranomaisten internet-sivuilta. Tällöin hakutuloksissa niin sanottu virallinen tieto korostuu esimerkiksi keskustelupalstojen osumien jäädessä haun ulkopuolelle.

Tarkkailijan helppokäyttöisyys miellyttää

Palvelun käyttäjäystävällisyys ja selkeys on saanut kiitosta käyttäjiltä. ”Tarkkailijaan rekisteröityminen ja sen käyttöönotto on helppoa,” toteaa konsulttiyhtiön kaavoitusasiantuntija. Käyttäjän mukavuutta edistävät myös muistutukset, joita palvelu lähettää. Haku täytyy Tarkkailija-palvelussa tehdä vain kerran, kun tavanomaisia hakukoneita käytettäessä haku täytyy uusia joka kerta.

Tarkkailija on osa ympäristöministeriön Asumisen ja rakentemisen ePalvelut -hanketta,  jossa tuotetaan asumiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä  asiointi- ja tietopalveluita. Hanke kuuluu valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe), jonka tavoitteena on edistää sähköistä asiointia. Palvelun kehittämistä koordinoi Suomen ympäristökeskus ja toteuttamisesta vastaa Solita Oy.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kaarina Vartiainen, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0400 148 746, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Liiketoimintapäällikkö Mikko Aro, Solita Oy
puh. 040 844 3400, etunimi.sukunimi@solita.fi


Kohderyhmä: