Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

 • Jätteiden tuonti Suomeen kasvoi vuonna 2023 27.2.2024
  Jätesiirtoluvan vaativat kansainväliset jätesiirrot Suomeen kasvoivat merkittävästi viime vuonna. Jätettä tuotiin ennätyksellisen paljon, noin 310 000 tonnia.
 • Kevään tulvakausi alkaa Etelä- ja Lounais-Suomessa 23.2.2024
  Lähipäivien lämmin ja sateinen sää lisää valuntaa ja nostaa jokien vedenkorkeudet Lounais- ja Etelä-Suomessa paikoin keskimääräisen tulvahuipun tasolle ensi viikon alussa.
 • EU:n uusi asetus hillitsee fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä 20.2.2024
  Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Ilmastoa voimakkaasti lämmittävien fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjä vähennetään merkittävästi uudella EU:n F-kaasuasetuksella. Asetus astuu voimaan 11.3.2024. EU:n asetukset ovat sitovia säädöksiä, joita on sovellettava kaikilta osiltaan kaikissa jäsenmaissa. F-kaasuasetuksen toimeenpanosta Suomessa säädetään kansallisella lainsäädännöllä.
 • Ilmarisen hylyn saneerauksen kilpailutus käynnistyy 12.2.2024
  Suomen ympäristökeskus (Syke) aloittaa panssarilaiva Ilmarisen hylyn saneerauksen kilpailutuksen. Kilpailutus on osa Syken lakisääteistä riskihylkyjen seurantatehtävää.
 • Luonnon monimuotoisuus ja vastuullisuus on huomioitava Suomen ja Afrikan maiden välisessä kaupassa 9.2.2024
  Suomi pyrkii kaksinkertaistamaan Suomen ja Afrikan maiden välisen kaupan vuoteen 2030 mennessä. Suomeen tuodaan Afrikasta esimerkiksi vihreään teknologiaan tarvittavia harvinaisia metalleja ja maataloustuotteita, kuten sitrushedelmiä ja kahvia. Suomen ympäristökeskuksen tuore raportti tarjoaa yrityksille näkökulmia luonnon monimuotoisuuden ja vastuullisuuden huomioimiseen kansainvälisessä kaupassa.
 • Ratkaisuja puhtaan energian murrokseen – uusi tutkimushanke vauhdittaa fossiilisista polttoaineista irtautumista 6.2.2024
  Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, VTT ja GTK tiedottavat: Suomi sai EU:lta merkittävän, 14 miljoonan euron tutkimusrahoituksen puhtaan energiajärjestelmän siirtymän vauhdittamiseksi. REPower-CEST-hankkeessa tuotetaan kokonaisvaltainen analyysi fossiilisista polttoaineista irtautumisen keinoista ja valmistellaan tiekartta siirtymän toteuttamiseksi Suomessa.
 • Syke ja ympäristöministeriö tiedottavat: Opas luontoselvityksiin ja luontovaikutusten arviointiin on päivitetty 26.1.2024
  Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön vuoden 2021 lopussa julkaisema opas luontoselvityksen laadinnan ja luontovaikutusten arvioinnin tueksi on päivitetty vastaamaan kesäkuussa 2023 voimaan tullutta uutta luonnonsuojelulakia. Uudistetun oppaan tavoitteena on edeltäjänsä tavoin edistää laadukkaan luontotiedon kertymistä, luonnonarvojen huomioon ottamista ja siten luonnon monimuotoisuuden turvaamista.
 • Kansalaistieteestä innostavaa tekemistä oppitunneille ja aineistoa tutkijoille 25.1.2024
  Suomen ympäristökeskuksen (Syke) luotsaamissa hankkeissa osallistetaan lapsia ja nuoria tutkimusaineiston keräämiseen. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen kansalaistiedeverkosto, jonka avulla kerätään havaintoja meren ja vesistöjen rannoilta. Erityisesti pienen roskan esiintymisestä kaivataan lisää tietoa. Lisäksi kansalaisten muovitarinoita kerätään muovin käyttöä arjessa selvittävään tutkimukseen.
Lisää tiedotteita (sttinfo.fi)
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 4.1.2024 klo 8.49
Aihealue:
Kohderyhmä: