Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

 • Ympäristölle haitallisia tukia arvioitiin – luontokadon aiheuttaminen olisi tunnistettava verotuksessa 18.9.2023
  Poistamalla valtion taloudellinen tuki ympäristöä pilaavalta toiminnalta voidaan kohentaa sekä ympäristön että valtiontalouden tilaa. Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaisemassa raportissa Ympäristölle haitalliset tuet Suomessa. Katsaus ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle haitallisiin tukiin on käyty läpi ympäristölle haitallisten tukien arviointimenetelmien kehitystä ja arvioitu tukien haitallisia vaikutuksia erityisesti ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.
 • Osallistu Itämeren merkityksellisiä paikkoja kartoittavaan kyselyyn 11.9.2023
  Vietätkö aikaasi merellä nautiskellen tai töitä tehden? Ovatko saaret, luodot, rannat ja poukamat osa mielenmaisemaasi tai elämäntapaasi? Suomen ympäristökeskus (Syke) selvittää kansalaisille merkityksellisiä paikkoja Suomen merialueilla ja rannikoilla. Karttapohjaisen kyselyn avulla tutkijat saavat tietoa ihmisille tärkeistä paikoista merialuesuunnittelun tueksi. Ihmisten kokemustietoa hyödynnetään ekosysteemipalvelujen kannalta arvokkaiden merialueiden tunnistamistyössä. Kyselyyn voi vastata 11.9. - 15.10.2023.
 • Valtakunnallisen sinileväkatsauksen yhteenveto kesä–elokuu 2023: Sekä järvillä että merellä vaihteleva sinileväkesä 5.9.2023
  Kuluneena kesänä sinilevätilanne vaihteli sääolojen muutosten mukana. Sinileväkukinnat alkoivat voimistua juhannusta seuranneiden lämpimien säiden myötä. Havaintojen huippu saavutettiin järvillä ja rannikolla heinäkuun puolivälissä. Avomerellä sinileväkausi alkoi kesäkuun lopulla.
 • Rehevöityminen ja kuluminen uhkaavat uhanalaisia hiekkarantoja – rantaluonnon hoitoon panostettava 5.9.2023
  Hiekkarannat ovat lajirikas, mutta uhanalainen luontotyyppi. Hiekkarantoja uhkaavat vesien ja rantojen rehevöityminen ja umpeenkasvu sekä toisaalta voimakas virkistyskäytöstä johtuva kulutus. Ilmastonmuutoksesta johtuva meren pinnan nousu muuttaa hiekkarantoja etenkin Suomenlahdella. Rantaluonnon säilyminen tuleekin huomioida maankäytön suunnittelussa ja hiekkarantoja on kunnostettava.
 • Sinilevätilanne rauhoittunut merellä ja järvillä 31.8.2023
  Sinilevien määrä merialueilla ja järvillä on vähentynyt selvästi kuluvalla viikolla. Sisävesillä ja rannikolla ei ole enää tehty havaintoja erittäin runsaista sinileväkukinnoista. Sinilevää voi edelleen esiintyä myöhemmin syksyllä säiden viiletessä, mutta kukinnat eivät yleensä ole yhtä voimakkaita kuin kesäaikaan. Suomen ympäristökeskuksen viikoittainen tiedotus valtakunnallisesta sinilevätilanteesta päättyy tältä kesältä tänään.
 • Kansainvälinen tutkijaryhmä ehdottaa maailmanlaajuisen luontoseurantaverkoston perustamista 30.8.2023
  Luontokato on niin laajaa ja etenee niin nopeasti, ettei nykyisillä menetelmillä ja malleilla pystytä vastaamaan tarpeeseen seurata luonnon muutosta. Tutkijat ehdottavat ratkaisuksi, että perustetaan maailmanlaajuinen biodiversiteetin havaintojärjestelmä. Sen avulla voitaisiin koordinoida luontoseurantoja ja tuottaa tietoa kestävyysmurroksen tueksi.
 • Koulun ja suunnittelijoiden yhteistyöstä tukea kestävän yhteiskunnan rakentamiseen 28.8.2023
  Koulun ja suunnittelijoiden yhteistyö on osoittautunut lupaavaksi keinoksi saada nuorten ääni kuuluviin kaupunki- ja aluesuunnittelussa. Tämä selvisi tutkimushankkeessa, jossa kokeiltiin suunnittelijoiden osallistumista oppitunneille. Kokemusten pohjalta koottiin muistilista avuksi yhteistyöstä kiinnostuneille opettajille, rehtoreille ja suunnittelun edustajille sekä toimintasuositukset kansalliselle kehitystyölle.
 • Kadonneet kalanpyydykset halutaan pois luonnosta 25.8.2023
  Suomen ympäristökeskus ja Pidä Saaristo Siistinä ry tiedottavat: Maaliskuussa 2023 käynnistyneen Re:Fish-hankkeen tavoitteena on vähentää vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevaa roskaa ja ehkäistä roskaantumista. Kolmivuotisen hankkeen aikana Itämeren rannikkoalueilta poistetaan haamuverkkoja eli kalastusverkkoja, jotka ovat jääneet vesistöön. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan käytöstä poistettujen kalastusverkkojen keräystä.
Lisää 2023 tiedotteita (sttinfo.fi)
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 2.6.2023 klo 12.06
Aihealue:
Kohderyhmä: