Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Kuivuus kuritti valkoposkihanhien poikueita 30.7.2021
  Pääkaupunkiseudun valkoposkihanhien määrä on vähentynyt 18 prosenttia (1109 yksilöä) edelliskesästä. Suomen ympäristökeskus ja Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut laskivat Helsingin ja itäisen Espoon rannikolla ja puistonurmilla laiduntavien valkoposkihanhien määräksi 5 044 yksilöä, joista poikasia oli 719 yksilöä. Aikuisten lintujen määrä väheni 17 prosenttia, ja poikueiden ja poikasten määrä noin 24 prosenttia.
 • Sinilevähavainnot lisääntyneet sekä järvillä että merialueilla, tilanne loppukesälle tyypillinen 29.7.2021
  Sinilevää on havaittu sisävesillä edellistä viikkoa runsaammin. Havainnot painottuvat Suomen eteläosien reheviin järviin tai reheviin lahtiin. Rannikoilla ja Saaristomerellä sinileväkukinnat ovat runsastuneet. Avomerellä merkittäviä pintalevälauttoja on esiintynyt vain Selkämerellä ja Suomenlahden länsiosassa. Loppukesällä sinileväkukinnoista vapautuva pigmentti voi värjätä vettä ja rantoja turkoosinsiniseksi.
 • Sinilevätilanne rauhoittunut, sisävesillä ja merialueilla sinilevähavainnot vähäisiä 22.7.2021
  Sekä sisävesillä että merialueilla sinilevätilanne on rauhoittunut. Lähes kaikki sinilevähavainnot koskevat vähäistä määrää sinilevää. Järvillä Riikka-rajuilma sekoitti pintavesiä, mikä johti sinilevän sekoittumiseen vesimassaan. Itämeren rannikkoalueilla sinilevää on huomattavasti vähemmän, mikä johtuu paikoin vesimassan sekoittumisesta.
 • Selkämeren ulapalla laajalti sinilevää, sisävesillä lämmin sää edistänyt sinilevien kasvua 15.7.2021
  Rannikolla ja avomerialueilla sinilevää on havaittu vaihtelevasti. Rannikolla havainnot painottuvat edelleen Saaristomerelle. Helle on edistänyt sinilevän kasvua sisävesillä, mutta havainnoissa sinilevää on pääosin vähäisesti.
 • Merialueilla runsaasti sinilevää, järvillä sinilevän määrä lisääntynyt paikoitellen 8.7.2021
  Lämmin ja tyyni sää on edistänyt sinilevien kasvua etenkin merialueilla. Rannikolla sinilevähavaintoja on tehty erityisesti Suomenlahdella ja Saaristomerellä, ja Perämeren rannikolla on havaittu poikkeuksellisen runsaita kukintoja. Yksittäisillä järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän.
 • Uudistettava ilmastolaki mahdollistaa aiempaa tehokkaampaa ilmastopolitiikkaa 5.7.2021
  Suomen ympäristökeskus SYKE on arvioinut uudistettavan ilmastolain merkittävimpiä vaikutuksia nykyiseen ilmastolakiin verrattuna. Arviointi on perustunut keväällä 2021 laadittuihin säännös- ja perusteluluonnoksiin, joihin on kohdistunut muutoksia vielä arvioinnin tekemisen jälkeen. Edeltäjänsä tapaan laki olisi puitelaki, joka velvoittaisi valtion viranomaisia laatimaan ilmastosuunnitelmia ja seuraamaan niiden toteutumista. Tällaisia olisivat pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, keskipitkän aika
 • Saaristomerellä paikoitellen runsaasti sinilevää, järvillä sinilevätilanne valtaosin tavanomainen 1.7.2021
  Suomen rannikkoalueilla sinilevätilanne etenee rauhallisesti Saaristomeren yksittäisistä runsaista sinileväesiintymistä huolimatta. Sisävesillä sinilevätilanne on monin paikoin ajankohdalle tyypillinen.
 • Eteläisen Suomen suo- ja kalliosammalien tila heikentynyt 29.6.2021
  Sammalten alueellinen uhanalaisuusarviointi julkaistiin alkuvuodesta 2021, kaksi vuotta valtakunnallisen uhanalaisuusarvioinnin jälkeen. Alueellisen uhanalaisuusarvioinnin tulokset tarkentavat kuvaa Suomen sammallajiston tilanteesta ja alueellisesta uhanalaisuuskehityksestä. Tavoitteena on löytää ne mahdolliset alueet, joilla sammallajien uhanalaistuminen on paikallisesti edennyt.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 20.5.2021 klo 14.54
Aihealue:
Kohderyhmä: