Tapahtumat

Uudenlaisia dataratkaisuja kiertotalouden tarpeisiin – haastekilpailu on käynnissä

 

Data nähdään laajasti tulevaisuuden kiertotalouden mahdollistajana. Sitä tarvitaan, jotta tuotteiden arvoketjut materiaaleista käyttäjiin saadaan suunniteltua kiertotalouden mukaisiksi. Circular Design Network -projekti toteuttaa haastekilpailun, jossa haetaan ideoita ja konsepteja datan hyödyntämiseksi kiertotalouden vauhdittamisessa. SYKE on mukana järjestämässä kilpailua ja kutsumme kaikki mukaan etsimään vastauksia ja luomaan uudenlaisia dataratkaisuja kiertotalouden tarpeisiin!

Kilpailijoille ratkaistavaksi 6 haastetta

Haastekilpailussa etsitään ideoita ja ratkaisuja, joilla data tukee kiertotaloutta entistä paremmin esimerkiksi tuotteiden eliniän pidentämisessä, resurssitehokkuuden parantamisessa, kierrätyksen tehostamisessa sekä materiaalien uusiokäytön lisäämisessä. Aihetta lähestytään kuuden eri käytännön haasteen avulla:

  • maatalouden sivuvirtojen hyötykäyttö
  • tekstiilien kiertotalous
  • akkukierrätys
  • kaivannaisjäte
  • purkujäte
  • avoimen datan hyödyntäminen (Espoon kaupungin toiminnassa)

Jokainen on eri organisaatioiden jo olemassa oleva haaste, jota lähdetään ratkaisemaan. Haasteet antoivat Espoon kaupunki, Valio, Helsingin kaupunki & Motiva Services, Akkukierrätys Pb, Recser Oy, Kaivosteollisuus ry ja Lounais-Suomen Jätehuolto.

Kilpailun avulla halutaan myös luoda uusia aktiivisia kontakteja erilaisten toimijoiden välille, syventää yhteistyötä ja tuoda yhteen erilaisia kiertotalousnäkökulmia. Viime kädessä tavoitteena on luoda yhteistyössä uusia datapohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimintamalleja kiertotalouteen. Ratkaisuja arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka kattavasti ne vastaavat haasteeseen ja kuinka keskeisesti dataa hyödynnetään, ratkaisun uutuuteen ja vaikuttavuuteen sekä toteutettavuuteen tai hyödynnettävyyteen. Ratkaisuehdotukset voivat olla sekä varhaisen vaiheen ideoita että jo toteutettavuudeltaan kypsempiä konsepteja.

Suomen Akatemian rahoittamassa Circular Design Network - projektissa ovat mukana Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lisätietoja ja ilmoittatuminen 31.1.2022 mennessä

Huom! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 31.1.2022 klo 16.00 asti.Aika 31.1.2022 klo 8.00 - 16.00
   
Paikka Verkossa
   
Järjestäjä Aalto-yliopisto, GTK, Luke, SYKE ja VTT

Julkaistu 19.1.2022 klo 13.44, päivitetty 26.1.2022 klo 13.09

Kohderyhmä: