Tapahtumat

Sinisen talouden kestäviä tulevaisuuspolkuja hahmottelemassa

BlueAdapt työpaja 1.11.2019
 

BlueAdapt-hankkeen työpaja
Perjantaina 1.11.2019 klo 9.00-12.30 (kahvitus 8.30)
Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20 B, Helsinki

 

BlueAdapt-hankkeessa tehdään monitieteistä ja ratkaisukeskeistä tutkimusta kestävän sinisen talouden kasvumahdollisuuksista. Lokakuussa 2018 järjestimme sidosryhmätyöpajan sinisen talouden toimijoiden haasteiden tunnistamiseksi. Tässä työpajassa esittelemme keskustelun syötteeksi mahdollisuuksia kasvulle ja kuviteltavissa olevia tulevaisuuspolkuja sinisen talouden kestävään kasvuun. Työpajassa käsittelemme kolmea tärkeäksi tunnistettua sinisen talouden teemaa ja pohdimme niiden tulevaisuuspolkuja ja ratkaisuja.

Vesiviljelyn keskeisenä haasteena on sinisen kasvun sekä vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteiden yhteensovittaminen. Kalankasvatukseen parhaiten soveltuvien rannikkovesien tila on monissa vesimuodostumissa tyydyttävä tai heikko, ja ekologinen trendi usein negatiivinen. Keskeinen kysymys toiminnanharjoittajan kannalta on, millaisessa oikeudellisessa ympäristössä toimiala tulevaisuudessa operoi. Miten vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteet vaikuttavat tulevaisuudessa toimialan kehitykseen?

Merituulivoimassa on suuri potentiaali uusiutuvan energian tuottamiselle, vaikka se ei ole - ainakaan vielä - kilpailukykyistä. Merituulivoiman investointikustannukset ovat merkittävät eikä se siksi pysty kilpailemaan maatuulivoiman kanssa. Merituulivoiman käyttöönottoa hidastaa myös se, ettei merenpohjan luonnonoloja tunneta hyvin ja vaikutusten arvioiminen on kallista. Miten sääntelyä voidaan kehittää merituulivoiman käyttöönoton edistämiseksi vai tuoko markkinat ratkaisun ilman sääntelyä?

Typpi- ja fosforijakeiksi sekä vedeksi fraktioituna lannan ravinteita voidaan helpommin käyttää siellä, missä niitä tarvitaan. Samalla voidaan ottaa lannan sisältämä energia talteen esimerkiksi biokaasuna. Miten asiaa voidaan edistää sääntelyllä ja muilla ohjauskeinoilla?

Ilmoittaudu tästä

Ohjelma

8.30 Aamukahvi
9.00 Tervetuloa & päivän tavoite
9.10 Kestävä sininen talous, löydöksiä,
Markku Ollikainen, Helsingin Yliopisto
9.30 Esittelyt kolmesta sinisen talouden teemasta
- Vesiviljely, Niko Soininen, Helsingin yliopisto
- Merituulivoima, Jukka Similä, Lapin Yliopisto
- Lannan ravinnekierrätys, Antti Belinskij, SYKE ja Itä-Suomen Yliopisto

Tauko

10.15 Pienryhmätyöskentely eri teemojen parissa
11.45 Yhteinen keskustelu ja loppusanat,
Kirsi-Marja Lonkila, Demos Helsinki
12.30 Tilaisuus päättyyAika 1.11.2019 klo 9.00 - 12.30
   
Paikka Meeting Park Forum

Mannerheimintie 20 B, Helsinki
   
Järjestäjä Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama BlueAdapt-hanke
   
Verkko-osoite Lue lisää BlueAdapt-tutkimushankkeesta

Julkaistu 9.10.2019 klo 10.51, päivitetty 9.10.2019 klo 11.00

Kohderyhmä: