Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointeihin liittyvät kuulutukset

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) tarkoittaa niiden vaikutusten arviointia valmistelun osana.

Suomen ympäristökeskus on vuoden 2023 alusta toiminut Suomen toimivaltaisena viranomaisena YVAan ja SOVAan liittyvissä kansainvälisissä kuulemisissa. Tältä sivulta näet aktiiviset kuulutukset.

Julkaistu 21.5.2024 klo 14.38, päivitetty 4.7.2024 klo 14.48
Kohderyhmä: