10-vuotias Ilmasto-opas päivitti käyttöliittymänsä

Uutinen 10.6.2022 klo 11.54
© Kuva: Unsplash

Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä Ilmasto-opas.fi kokoaa tutkitun ilmastonmuutostiedon yhteen kattavammin kuin missään muualla. Nyt palvelu on saanut entistä paremman käyttöliittymän.

”Ilmasto-opas on tarkoitettu tietolähteeksi kaikille, joilla on kiinnostusta ilmastokysymyksiin. Ahkerimmin palvelua käyttävät opettajat, opiskelijat sekä hallinnossa ja yrityksissä työskentelevät ihmiset”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja Mikael Hildén.

Ilmasto-oppaan käyttöliittymä on nyt uudistettu, visuaalinen ilme on raikastettu kauttaaltaan, ja sivuston saavutettavuutta on parannettu. Käyttäjät löytävät uudistuksen myötä tutkittua ilmastonmuutostietoa entistä helpommin. Lisäksi uudistuksella luodaan perusta sisällön päivittämiselle ja uudistamiselle sekä palvelun laajentamiselle tulevaisuudessa. Palvelun avulla voidaan tuoda tieteellisesti perusteltua ja tutkittua tietoa helposti käyttöön eri käyttäjäryhmille.

Kaikki palvelua ylläpitävät tahot ovat sitoutuneet kehittämään Ilmasto-opasta myös jatkossa.

Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta

Ilmastonmuutoksesta puhutaan nykyään kaikkialla, mutta tieto on usein hajallaan eri paikoissa. Ilmasto-opas.fi on oiva paikka aloittaa tiedon etsintä: sivusto tarjoaa ilmastonmuutostietoa yhdestä osoitteesta ja ohjaa myös muihin luotettaviin tietolähteisiin.

”Ilmasto-opas kokoaa tutkitun tiedon helposti omaksuttavaan muotoon, ja siten tieto on tehokkaasti hyödynnettävissä”, kertoo ilmastonmuutoksen sopeutumispolitiikan parissa työskentelevä neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Palvelusta löytyy myös käytännön vihjeitä ja oppeja siitä, mitä jokainen voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Palvelusta löytyy myös erilaisia ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia havainnollistavia karttoja, kuvaajia ja työkaluja. Osa sisällöistä on myös ruotsiksi ja englanniksi.

”On tärkeää, että tutkimustietoa on saatavilla kotimaisilla kielillä, jotta koululaiset, opiskelijat ja kansalaiset voivat perehtyä tutkimukseen perustuvaan ilmastotietoon”, sanoo Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta. ”Palvelu antaa esimerkiksi mahdollisuuden seurata, millaisia päätöksiä ilmastonmuutokseen liittyen tehdään omassa kunnassa ja ovatko päätökset linjassa tutkimusten tuottaman tiedon kanssa.”

Luotettavaa ilmastonmuutostietoa tarvitaan jatkuvasti

Ilmasto-oppaan sisältö on tutkijoiden tuottamaa. Monipuolinen sisältö muotoillaan yhdessä sivuston toimittajien kanssa helposti ymmärrettävään muotoon.

Ilmasto-oppaasta löytyy tietoa ilmastonmuutoksesta ilmiönä, Suomen muuttuvasta ilmastosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja vaikutuksista sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

”Ilmasto-oppaasta löytyy hillintään liittyen esimerkiksi tietoa siitä, miten kuluttaja, yksittäinen kansalainen, kunta tai elinkeinoelämä voi hillitä päästöjään”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää. ”Monipuolinen tieto ilmastonmuutoksesta on tärkeää myös siksi, että voidaan suunnitella sopeutumiseen tarvittavat toimet.”

”Ilmasto-oppaan kokoamia tietoja ja ratkaisuja tarvitaan kipeästi ilmastonmuutoksen hillintään sekä sopeutumisen ja varautumisen tueksi”, sanoo Mäkinen.

Ilmasto-opasta voidaan hyödyntää muun muassa päätöksenteon tukena. ”Ilman tutkittua tietoa on vaikea tehdä rationaalisia päätöksiä. Jos tavoitteena on esimerkiksi hillitä ilmastonmuutosta, täytyy tietää, miten siihen päästään ja mitkä ovat vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot”, pohtii Mäkipää.

Esimerkiksi ministeriöiden tekemässä työssä nojataan usein tutkimuslaitosten tuottamaan tietoon. ”Omassa työssäni tutkittu tieto on jatkuvasti käytössä. Viimeisimpänä olen hyödyntänyt Ilmasto-oppaasta IPCC:n raportin tiivistäviä grafiikoita”, kertoo Mäkinen.

Lisätietoja

  • Heikki Tuomenvirta, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteen laitos, p. 050 574 6824, etunimi.sukunimi@fmi.fi
  • Mikael Hildén, Ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 173, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Elina Virkkunen, tutkija, Luonnonvarakeskus, p. 0295326642, etunimi.sukunimi@luke.fi

Kohderyhmä: