Modelling and assessment of freshwater biodiversity loss using biological monitoring data (VESIBIO)

More information 

Project info In Finnish: Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi biologisten seuranta-aineistojen avulla (VESIBIO)

Jukka Aroviita, Finnish Environment Institute SYKE, firstname.surname@syke.fi

Anna Suuronen, Finnish Environment Institute SYKE, firstname.surname@syke.fi

Published 2022-10-10 at 11:12, updated 2022-10-10 at 12:09

Target group: